Etiket: Heyet-i Temsiliye

Ahmet Hamdi Martonaltı

Telgrafçı Hamdi Martonaltı 1891 yılında Manastır`da dünyaya geldi. Hamdi Martonaltı`nın babasının ismi Ahmet Efendi, annesinin ismi ise Habibe Hanım`dır. Ahmet Efendi Manastır`da varlıklı bir ailenin çocuğudur. Manastır`da “Ağalar” diye anılırlardı. Hamdi...

Misakımillî

Misak-ı Millî ya da Millî Misak (Günümüz Türkçesi ile Millî Yemin ya da Ulusal Ant), Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği i...

Misakımilli

Misak-ı Millî ya da Millî Misak (Günümüz Türkçesi ile Millî Yemin ya da Ulusal Ant), Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği i...

İzzet Eyyüboğlu

İzzet Eyyüboğlu ya da Eyübzade İzzed Bey (d. 1862 Trabzon), (ö.

Temsil Heyeti

Heyet-i Temsiliye (Temsil Kurulu, Temsilciler Heyeti), Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu topraklarının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi üzerine başlayan ulusal direniş sırasında, ulusal bir meclisin (TBMM) kuruluşuna dek Milli Mücadelenin y...

Mazhar Müfit Bey

Ahmet Mazhar Müfit Kansu (d. 1872, Denizli) - (ö.

Mazhar Müfit

Ahmet Mazhar Müfit Kansu (d. 1872, Denizli) - (ö.

Mazhar Müfid Bey

Ahmet Mazhar Müfit Kansu (d. 1872, Denizli) - (ö.

Mazhar Müfid

Ahmet Mazhar Müfit Kansu (d. 1872, Denizli) - (ö.

Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti

Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti, 7 Mart 1919`da Kozan`ın işgali ile kurulan müdaafa cemiyeti.

Hoca Raif Efendi

Raif Dinç, (d. 1874 Erzurum, Osmanlı Devleti) - (ö.

Halil Kut Paşa

Halil (Kut) Paşa (d. 1882, İstanbul - ö.20 Ağustos 1957, İstanbul), Türk asker.