Etiket: Havari

Kilise (bina)

Hıristiyanlıktaki mezhepler için Kilise (örgüt) maddesine bakınız.

Hıristiyanlık'ta İsa

:``İsa farklı din ve inançlarda farklı tanımlanmıştır. Daha genel bir tanımı ve diğer dinlerdeki yeri için İsa maddesine bakınız. Bu maddede Hıristiyanlık inancındaki yeri ve önemi açıklanmaktadır.``

Hıristiyan Mezhepleri

Hristiyanlık dini, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katolik, Ortodoks, Protestanlık olarak bilinirler.Genel sınıflamalar nesnelliğe aykırı olabileceğinden her birinin kendi linkine bakmak suretiyle kimliği öğrenilebilir:*Arian*Katolik*Anglikan*Protestan...

Doğu Ortodoks Kiliseler

Hristiyanlık

İşkariyot

Yehuda ya da İşkariyot (İbranice: יהודה איש־קריות, Latince: Iudam Iscariotem, Yunanca: Ιούδας Ισκαριώτης) İsa'yı ele veren havaridir. İşkaryot, katil anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür (sicario).

İsa balığı

İchtys (Yunanca: ἰχθύς, transliterasyonları: ichtys, icthys veya ikhthus) Yunanca "balık" anlamına gelen kelimedir. Kesişen iki yay parçası içeren bir sembolü tanımlamakta kullanılır, bu sembolün ismidir.

İreneyus

İreneyus (yaklaşık. 130'larda–202) Galya'nın Lugdunum şehrinin (şu anda Fransa'da Lyon) piskoposuydu.

İkhthus

İchtys (Yunanca: ἰχθύς, transliterasyonları: ichtys, icthys veya ikhthus) Yunanca "balık" anlamına gelen kelimedir. Kesişen iki yay parçası içeren bir sembolü tanımlamakta kullanılır, bu sembolün ismidir.

İcthus

İchtys (Yunanca: ἰχθύς, transliterasyonları: ichtys, icthys veya ikhthus) Yunanca "balık" anlamına gelen kelimedir. Kesişen iki yay parçası içeren bir sembolü tanımlamakta kullanılır, bu sembolün ismidir.

Yuhanna (havari)

Yuhanna, Hıristiyanlık inancına göre İsa'nın 12 havarisinden biri olup, Onikiler olarak adlandırılan gruba mensuptur. Aslen Yahudi olan Yuhanna, İncil yazarlarındandır.

Yeni Antlaşma

Yeni Ahit veya Yeni Antlaşma, Kitab-ı Mukaddes'te Eski Ahit'in ardından gelen ve Hristiyanlarca kutsal kabul edilen 27 kitapçıktan oluşan bölüm. Özgün metinlerin çoğu MS 45 ile MS 140 yılları arasında Yunancanın Koini lehçesinde kaleme alınmıştır.

Yehuda İşkariyot

Yehuda ya da İşkariyot (İbranice: יהודה איש־קריות, Latince: Iudam Iscariotem, Yunanca: Ιούδας Ισκαριώτης) İsa'yı ele veren havaridir. İşkaryot, katil anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür (sicario).

Yehuda (havari)

::→``Kelimenin diğer anlamları için Yehuda sayfasına bakınız.``