Etiket: Hastane

Bayındır Hastanesi

Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Holding'e bağlı olarak, ilk kez Bayındır Tıp Merkezi adıyla Ankara'nın Söğütözü semtinde 15 Temmuz 1992 yılında hizmete başlamıştır. Daha sonra Bayındır Hastanesi olarak anılmaya başlamıştır.

Acil tıp

Acil tıp, insan sağlığının hayati derecede etkilenmesi ve bu durumdan en hızlı şekilde normale dönme adına yapılan tüm uygulamaları kapsayan acil sağlık hizmeti.

İbni Sina Hastanesi

İbni Sina Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi`ne bağlı bir hastane.

Hastaneler

Bu listede hastane listeleri kıtalarına göre ayrılmıştır.

Hastane eczacılığı

Eczacıların hastanelerde görev alması ve bu süreçte yaptıkları işlere Hastane eczacılığı denir. Hastane eczanelerinde en az bir eczacının çalışması zorunludur.

Disiplin kurumları

Disiplin kurumları (Fransızca Institution disciplinaire) Michel Foucault tarafından ``Disiplin ve Ceza`` (1975) kitabında önerilmiş bir kavramdır.

Charles Richard Drew

Charles Richard Drew (d. 1904 - ö. 1950), ABD`li Siyah hekim ve cerrah. Kan naklinde kullanılmak üzere insan kanının saklanması konusundaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Bu alandaki çalışmaları nedeniyle İngiliz Kan Nakli Derneği`nin tıp bölümünün, II. Düny...

İskan politikası

Rumeli`ye geçiş sonucunda, ele geçirilen toprakların, salt askeri güçle korunamayacağı anlaşılmış ve bölgede bir iskan politikası uygulanmıştır

Genetik tanı merkezi

Genetik tanı merkezleri, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde, enstitülerde ve özel kurumlarda bulunabilir. Bu merkezlerin amacı, kalıtsal olduğu bilinen hastalıkların tanısında, tedavisinde ve daha sonraki genetik danışmada gerekli olabilen prenatal...

Aile Hekimliği

Aile hekimliği, bir tıp disiplini. Diğer tıp branşları gibi kendine özgü bir eğitimi, uygulaması ve araştırma konuları bulunan, dahili tıp bilimleri içinde değerlendirilebilinen klinik bir branş.

hastabakıcı

Hastabakıcı, hastanelerde doktorun hastaların tedavisiyle ilgili emirlerini yerine getiren ve hemşirelere yardım eden görevli. Görev olarak sağlık memurunun yükümlülükleri; Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık teşkilatı yönetmeliğine göre; hastaların her türl...

deri hastalıkları

Deri hastalıkları, ciltte görülen hastalıklara verilen isim. Sayılmayacak kadar çok deri hastalığı çeşidi vardır. Deri hastalıklarına genel olarak dermatoz, ilgili bilim dalına da Dermatoloji ismi verilir.