Etiket: Hanbeli mezhebi

Mesâlih-i mürsele

Mesâlih-i mürsele, İslam hukuku terimi, bir maslahat türüdür.İslam hukukundaki maslahat türlerinden olan ``mesâlih-i mürsele`` tam karşılığına ``gönderilmiş maslahat`` denilebilir. Mesâlih-i mürsele, `aslî deliller`den (Kitap, Sünnet, icmâ ve kıyas) lehin...

Mesalih-i mürsele

Mesâlih-i mürsele ya da İstislâh (Arapça: استصلاح), İslam hukuku terimi, bir maslahat (Arapça: مصلحة) türüdür. İslam hukukundaki maslahat türlerinden olan mesâlih-i mürsele tam karşılığına gönderilmiş maslahat denilebilir.

Maliki mezhebi

Maliki mezhebi veya ``Malikilik``, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Adını kurucusu olan İmam Malik`ten alır.İmam Malik`in kendi usulüne göre şer`i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola ``Maliki Mezhebi`` denir.

Hanbelî

Hanbeli mezhebi veya Hanbelilik (Arapça: المذهب الحنابلة), bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Hanbeli mezhebine bağlı olan kişiye "Hanbeli"denir.

Geçmiş Şeriatler

Şer`ü men kablenâ veya Türkçe karşılığı ile Geçmiş şeriatler bir İslam hukuku terimidir.En yalın anlamıyla ``şer`ü men kablenâ`` (geçmiş şeriatler) İslam`da son peygamber kabul edilen Muhammed`den önceki peygamberlerin getirdikleri şeriatleri tanımlayan b...

Feri deliller

Fer'î deliller (furûʿ ed-Dîn) (Arapça: فروع الدين ‎), bir İslam hukuku terimi. İslam hukukunda bir hükmün bina edileceği deliller ikiye ayrılır.

Fer'î deliller

Fer`î deliller, bir İslam hukuku terimi.İslam hukukunda şer`î delillerin bir kısmıdır. Şer`î delillerin diğer kısmı ise aslî delillerdir.

Fer'i deliller

Fer'î deliller (furûʿ ed-Dîn) (Arapça: فروع الدين ‎), bir İslam hukuku terimi. İslam hukukunda bir hükmün bina edileceği deliller ikiye ayrılır.

Fakîh

Fıkıh (Arapça: فقه) Anlayış, anlayış tarzı veya derinliği anlamına gelen kelime, terim olarak İslami kanun'ların teorik ve pratik uygulama (fetva) çalışmalarına verilen ismi ifade etmektedir. Müslümanlar Allah tarafından indirildiğine ve Kur'an ve sünnet'...

Davûd ez-Zahiri

Davûd el-Isbehânî (Davûd ez-Zahiri olarak da tanınır) (817 - 883, H. 202 - H.

Davud ez-Zahiri

Davûd el-Isbehânî (Davûd ez-Zahiri olarak da tanınır) (817 - 883, H. 202 - H.

Davud el-Isbehani

Davûd el-Isbehânî (Davûd ez-Zahiri olarak da tanınır) (817 - 883, H. 202 - H.

Aslî deliller

Aslî deliller, bir İslam hukuku yani ``fıkıh`` terimi.Aslî deliller terimi ve içinde barındırdığı alt başlıklar, Şer`î delillerin bir kısmını oluşturmaktadır. Şer`î delillerin diğer kısmı ise fer`î delillerdir.

Asli deliller

Aslî deliller (Usûl el-fıkh) (Arapça: أصول الفقه ‎), bir İslam hukuku yani fıkıh terimi. Geleneksel İslam algısında; aslî deliller terimi ve içinde barındırdığı alt başlıklar, Şer'î delillerin bir kısmını oluşturmaktadır.

Abdülkadiri Geylani

Muhyiddin Ebû Muhammed Abdulkâdir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî ya da daha bilinen adıyla Abdülkâdir Geylânî, (Arapça: عبد القادر الجيلانى 'Abd el-Kadir Gīlānī, Farsça: عبد القادرگیلانی, Kürtçe: Evdilqadirê Geylanî), Büyük Selçuklu Devleti dönemi...