Etiket: Hıristiyanlık

Yehova'nın Şahitleri

Yehova`nın Şahitleri, İsa`nın müridleridirler ve Allah olarak Yehova`ya inanırlar.

Veba Sütunu

Veba Sütunları Orta Avrupa kentlerinde bulunan ve en büyüğü 14. yüzyılda yaşanmış olan veba salgını dönemlerinin anısına yapılmış anıtlardır. Sütunların tipik özelliği Hıristiyanlık'ta merkezi bir konumda olan kutsal üçleme inancını temsil etmesidir.

Nestoryanlar

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Nestoryanizm

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Nestoryancılık

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Hıristiyanlık'ta İsa

:``İsa farklı din ve inançlarda farklı tanımlanmıştır. Daha genel bir tanımı ve diğer dinlerdeki yeri için İsa maddesine bakınız. Bu maddede Hıristiyanlık inancındaki yeri ve önemi açıklanmaktadır.``