Etiket: Hıristiyan Mezhepleri

Gerçek İsa Kilisesi

Gerçek İsa Kilisesi (Çince: 真耶穌教會) 1917 yılında Çin`in Pekin şehrinde kurulmuş bağımsız bir kilisedir. Bugün, yaklaşık olarak 45 ülkeden 1,5 milyon üyesi bulunmaktadır. Kilise 20.

Diofizit Kiliseler

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Baba Tanrı

Baba, Hristiyan olanların Tanrı'ya verdikleri özel bir isimdir. Hristiyanlıktaki Üçlemenin,Tanrı-Oğul İsa ve Kutsal Ruhun birleşimindeki oğulun babası olduğu için Tanrı'ya babalık özelliği verilir.

Aziz Barnabas

Barnabas ya da Barnaba (Yunanca: Απόστολος Βαρνάβας - Apostolos Varnavas), Havariler Çağı'nda Pavlos'la anlaşmazlığa düşmüş, dini mektupları heretik sayılmış Hristiyan azizi. Levi Kabilesi'ndendir ve Kıbrıs'lıdır.

Oriental Ortodoks Kiliseler

Doğu Ortodoks Kiliseler, Hıristiyanlıkta monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ayrılan doğu kiliselerine denir.

Yeni Ahid

Yeni Ahid 27 Bölümden oluşur: İncil’in ilk dört kitabı (Müjdeler)–

Eski Ahid

Hristiyan İnancı'nda Yeni Ahit'den önceki kitapları ifade eder.

Ahd-i Cedid

Alm. Neues Testament (n), Fr. Nouveau Testament, İng. The New Testament. Kitab-ı mukaddes’in sadece hıristiyanlara ait olan ikinci kısmı yani Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın yazdığı İncil kitapları ve Luka’nın Resullerin işleri kitabı ile Havariler ve...

Diofizit

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıttı.

Monofizit

Hristiyanlıkta Monofizit görüşe sahip olan kişi ya da bu görüşü savunan kiliseler.

Yeni ahit

Yeni Ahit, Kitab-ı Mukaddes'in İkinci bölümünde yer alan ve Hristiyanlarca kutsal olan 27 Kitaba verilen isim.

Eski ahit

Hıristiyanlıkta Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan dini kitap. Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kutsal kitabıyla büyük oranda aynıdır.

Tanah

Tanah, Tevrat ve Zebur'u da kapsayan, Musevilik dininin kutsal kitabı. Hıristiyanlarca da kutsal kabul edilir, bununla birlikte Hristiyanlar Tanah'ı Eski Ahit olarak anar ve farklı şekillerde yorumlarlar.

Barnabas

Havariler Çağı'nda St.Pavlos'la anlaşmazlığa düşmüş, dini Mektupları heretik sayılmış Aziz. Havari Petrus'un Akrabası İncil Yazarı Markos'un Arkadaşı idi.