Etiket: Hıristiyan Mezhepleri

Batı Kilisesi

Batı Kilisesi, Batı Roma İmparatorluğu'nun Latin Kilisesi'nden doğan kiliselere verilen isimdir. Bu kavram genellikle Doğu Ortodoks Kilisesi haricindeki kiliseleri tanımlamak için kullanılır.

Nestoryanlar

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Nestoryanizm

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Nestoryancılık

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Kilise (bina)

Hıristiyanlıktaki mezhepler için Kilise (örgüt) maddesine bakınız.

Doğu Ortodoks Kiliseler

Hristiyanlık

Yeni Antlaşma

Yeni Ahit veya Yeni Antlaşma, Kitab-ı Mukaddes'te Eski Ahit'in ardından gelen ve Hristiyanlarca kutsal kabul edilen 27 kitapçıktan oluşan bölüm. Özgün metinlerin çoğu MS 45 ile MS 140 yılları arasında Yunancanın Koini lehçesinde kaleme alınmıştır.

Uniat Kiliseler

Hıristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Doğu Katolik Kiliseleri (veya Uniat Kiliseler) denir.

Pavlik Kiliseler

Ferisi Misyoner Pavlos tarafından 2.Misyon Gezisi ve sonrasında kurduğu Teslis Kiliseleri. Bunlar arasında ilk olanlar Anadolu`daki 7 Kilise`dir.

Paraklit

Paraklit veya Faraklit (Yunanca: Parakletos), Hristiyanlık'taki Kutsal Ruh'un, Kitab-ı Mukaddes'in bazı Yunanca tefsirlerinde bazı bölümlerde kullanılan adı. Bununla beraber güncel tefsirlerde Kutsal Ruh ve Gerçeğin Ruhu tabirleri kullanılır. Bazı İslam'i...

Keldaniler

Keldaniler; Bir Hristiyan mezhebi.Efes Konsili`nden sonra bağımsız bir diofizit kilise kuran Nasturiler Hindistan ve Ortadoğu`da yayılırlar.1304 yılında Nasturilerin bazıları Katolikliği benimser ve Papa`nın otoritesini kabul ederler yeni kurulan bu kilis...

Hristiyan Mezhepleri

Hıristiyan mezhepleri, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinirler.