Etiket: Güneydoğu Avrupa

Voyvodina

Voyvodina, Güneydoğu Avrupa'da, Sırbistan devleti sınırları içinde kalan ve denize çıkışı olmayan ve Macaristan, Hırvatistan ve Romanya'yla komşu olan, özerk bir bölgedir.

Slovenler

Slovenler güneydoğu Avrupa`da yerleşik ve Slav dillerinden biri olan Slovenceyi konuşan ve çoğunluğu Katolik Hıristiyan dinine mensup olan bir halktır.

Sancak (bölge)

Balkanlar'da Sırbistan ve Karadağ arasındaki koridorda, merkezi Yeni Pazar (Novi Pazar) kenti olan ve Boşnak ve diğer Müslümanların nüfusun çoğunluğunu teşkil ettiği bir bölge. Bu bölgeye Sancak bölgesi denmesinin sebebi de Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki...

Roman Katılımı'nın Onyılı

Roman Katılımı'nın Onyılı (Decade of Roma Inclusion) 8 Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkesinin Romanların(çingene) sosyo-ekonomik durumu ve bölgede sosyal olarak azınlık kapsamına alınması için kurulmuş bir organizasyondur. Girişim 2005 yılında başalatıldı, 20...

Hırvatlar

Hırvatlar Güneydoğu Avrupa'da yerleşik ve Slav dillerinden biri olan Hırvatçayı konuşan ve çoğu Katolik Hıristiyan dinine mensup olan bir Güney Slav halkıdır.

Decade of Roma Inclusion

Roman Katılımı'nın Onyılı (Decade of Roma Inclusion) 8 Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkesinin Romanların(çingene) sosyo-ekonomik durumu ve bölgede sosyal olarak azınlık kapsamına alınması için kurulmuş bir organizasyondur. Girişim 2005 yılında başalatıldı, 20...

hırvat

Hırvatlar Güneydoğu Avrupa`da yerleşik ve Slav dillerinden biri olan Hırvatçayı konuşan ve Katolik Hıristiyan dinine mensup bir halktır.

Sancak

Her milletin kendine has renk ve işâretlerini taşıyan veya bir askerî birliğin şerefini temsil eden kenarı saçaklı, ölçüleri belirli bayrak. Gemilerin burun doğrultusunda sağ tarafına da sancak adı verilir.

sırp

Sırplar (Sırpça: Срби / Srbi), Güneydoğu Avrupa'da yerleşik ve Slav dillerinden biri olan Sırpçayı konuşan ve ağırlıklı olarak Ortodoks Hristiyanlık dinine mensup olan bir Güney Slav halkıdır. Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlardan kültür, dil ve alfa...

balkanlar

Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan topraklara Balkanlar, Balkan Yarımadası ya da Güneydoğu Avrupa denilir. Bölge Avrupa'nın en yoksul, geri kalmış ve sorunlu yerlerinin başında gelir.

balkan

Balkan, şu anlamlara gelebilir:

Sanjak

Balkanlar'da Sırbistan ve Karadağ arasındaki koridorda, merkezi Yeni Pazar (Novi Pazar) kenti olan ve Boşnak ve diğer Müslümanların nüfusun çoğunluğunu teşkil ettiği bir bölge. Bu bölgeye Sancak bölgesi denmesinin sebebi de Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki...