Etiket: Fatih Sultan Mehmed

Tarihteki Türk Devletleri

Türk sözcüğünün anlamı; "Güçlü, kuvvetli, miğfer, türemiş, kazanmış" demektir. Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Türkçe Sözlükte, Türkler; Asya ve Doğu Avrupa'da yaşayan, Türkçe'nin çeşitli lehçelerini konuşan soy ve bu soydan gelen kimse diye belirtilmekte...

Nakîbü’l eşrâf

ilk olarak Abbasi halifesi Mütevekkil zamanında ihdas edilen kurum. Bu zamandan itibaren diğer İslâm devletlerinde nikâbet teşkilatı varlığını sürdürmüştür. Osmanlı Devleti`nde de ilk olarak sâdât nikâbeti Sultan Yıldırım Bayezid zamanında Mayıs 1400 tari...

Novaberde

Nobırda (Arnavutça: Novobërdë veya Artana; Sırpça: Novo Brdo / Ново Брдо), Kosova’nın doğusunda bir kasaba ve belediye merkezi. Bazı tarih çalışmalarında kasabanın adı için Novaberde, Novaborda gibi şekillerde okunmalara rastlanabilir.

Molla Hüsrev (Sofular) Camii

Molla Hüsrev (Sofular) Camii, İstanbul Fatih ilçesi Sofular Caddesi`ndedir. Fatih Sultan Mehmed`in "zamanımızın İmamı Azam`ı" dediği şeyhülislam ve hocası Molla Hüsrev tarafından yaptırılmıştır. Molla Hüsrev`in İstanbul`da kendi adını taşıyan ik...

Kapıkulu Askerleri

Kapıkulu Ocakları, Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü yayalar ve...

Giustiniani

Giovanni Giustiniani Longo, Konstantinopolis'in son savunucularından Latin komutan. General Longo (ö.

Giovanni Giustiniani Longo

Giovanni Giustiniani Longo, Constantinople`un son savunucularından Latin komutan.

Bayezid Ağa Camii

Fatih devrinde 1453`de yapılan cami, Topkapı meydanında, Topkapı caddesi üzerindedir. Caddeden ferforje bir avlu kapısı vardır. Avluda sağda abdestlik bulunmaktadır.

Vefa Kilise Camii

[[Resim:VefaKiliseCamii20070531 01.jpg|thumb|right|300px|Vefa Kilise Camii]] [[Resim:VefaKiliseCamii20070531 05.jpg|thumb|300px|Camiinin tavanı]] ```Vefa Kilise Camii``` [[İstanbul]]`un [[Vefa, Fatih|Vefa]] semtindeki bir dini yapıdır. Kilise olasılıkla `...

Tokatköy

Tokatköy, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir mahalle. Nüfus olarak Beykoz'un en kalabalık üçüncü mahallesidir.

Sümele manastırı müzesi

Sümela Manastırı, Trabzon ili, Maçka ilçesi, Altındere köyü sınırları içerisinde yer alan (Antik Yunanca adı: Panagia) deresinin batı yamaçlarında Kara (Antik Yunanca adı: Mela) tepesi üzerinde deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikteki eski Rum Ortodoks ma...

Osmanlı padişahları galerisi

Bu galeride, Osmanlı Devleti`ni yönetmiş padişahların resimleri bulunur.