Etiket: Etrüsk mitolojisi

Kutsal metin listesi

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.

Kutsal metin

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.

Kutsal kitaplar listesi

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.

Vulcanus

:``Bu madde Roma mitolojisi figürü ile ilgilidir. Terimin diğer kullanımları için, Vulcan (anlam ayrım) sayfasına bakınız.``

Veive

Veive Etrüsk mitolojisinde intikam tanrısı. Genellikle elinde oklar ve yanında bir keçi ile resmedilmiştir.

Thalna

Thalna, Etrüsk mitolojisindeki doğum tanrıçası. Ayrıca Tinia`nın karısıdır.

Semia

Semia, Etrüsk mitolojisindeki bir dünya, arz tanrıçası. Fufluns`un annesidir.

Selvans

Selvans, Selvan veya Selva, Etrüsk mitolojisindeki orman tanrısı. Daha çok ormanların koruyucusu bir tanrı sayılırdı. Yunan Silenus ve Romalı Silvanus`a denktir.

Satre

Satre (veya Satres), Etrüsk mitolojisinde zaman tanrısı. Roma mitolojisindeki Satürn'ün dengidir.

Puphluns

Fufluns veya Puphluns, Etrüsk mitolojisinde bitkilerin, şenliğin, sağlığın, büyümenin ve canlılığın tanrısı. Arz-tanrıça Semia'nın oğludur.

Nundina

Nundina veya Novensilus Roma mitolojisinde Etrüsk mitolojisinin dokuz büyük tanrısına verilen isimdir.

Novensilus

Nundina veya Novensilus Roma mitolojisinde Etrüsk mitolojisinin dokuz büyük tanrısına verilen isimdir.

Nortia

Nortia, Etrüsk mitolojisinde kader ve şansın tanrıçasıdır.

Nethuns

Nethuns, Etrüsk mitolojisinde su tanrısı. Başlarda sadece kuyuların tanrısıyken daha sonrasında her türlü su ve nemin tanrısı olarak tapınılmaya başlamıştır. Yunan Poseidon ve Romalı Neptün ile denkti.

Menrva

Minerva (Etrüskçe: Menrva), Etrüsk mitolojisindeki hikmet, akıl, savaş, sanat, okul ve ticaret tanrıçası. Tinia (Jüpiter) ve Uni (Juno) ile birlikte diğer tanrılara hükmettiği düşünülebilecek bir üçleme oluşturmaktaydı.