Etiket: Etimoloji

Türk kelimesi (etimoloji)

Türk kelimesi, yazılı tarih kaynaklarında ilk kez

Palinolog

Botanik biliminin bir alt dalı olan palinoloji, polen sporlarını araştıran bilim dalının adıdır. Palinoloji terimi ilk kez Hyde ve Williams tarafından 1944'de kullanılmıştır.

Sozluk

Sözlük (Eski: Lügât), bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren yazılı eserdir...

Sionizm

Siyonizm, Filistin'de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi siyasi hareketi. Söz konusu alan, Tevrat'ta bahsi geçen ve İsrail Diyarı (İbranice: Eretz Yisra'el) adı verilen topraklardır.

Simgeloji

Gösterge bilimi veya semiyotik; göstergelerin yorumlanmasını, üretilmesini veya işaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan bir bilim dalıdır. Fransızlar semiyoloji terimini kullanmışlardır.

Roma Senatosu

Roma Senatosu (Latince: ``Senatus``) MÖ 509`da kurulan Roma Cumhuriyeti ve onun devamı Roma İmparatorluğu`nun başlıca yönetim meclisiydi. Batı Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda sona erdiyse de Roma Senatosu 6. yüzyılın sonlarına kadar toplanmaya devam etmişt...

Cebrail (melek)

Cebrâil (Arapça: جبرائيل Cibrâ'îl veya جبريل Cibrîl, İbranice: 'גַּבְרִיאֵל') (tanrının cebr-i gücü) İbrahimî dinlerde tanrı ile insanlar arası vahiy getiren melektir.

İrredentizm

İrredantizm (ya da Yayılmacı Milliyetçilik), İtalyanca kökenli bir sözcük olup dil, din, soy ve kültür birlikteliği olduğu halde herhangi bir devletin sınırları dışında yer alan halk ile söz konusu devletin birleşmesi fikridir. Ancak köken itibariyle nega...

Sosruko

Sosruko, Kuzey Kafkasya destanlarının en ünlü ve en yaygın mitolojik kahramanı.

Sinekmantarı

Sinek mantarı (Amanita muscaria), Gelin mantarı olarak da bilinen, Amanitaceae familyasından zehirli ve halüsinojen bir mantar türüdür. İbotenik asit, müsimol gibi zehirli bileşikler içerir ve Pantherina sendromu zehirlenmesine yol açar.

Sevan Nişanyan

Ermeni asıllı Türk vatandaşı yazar. 1956 yılında İstanbul`da doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi ve Robert Kolej`de tamamladı. Ardında ABD`ye giderek Yale Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi`nde tarih, felsefe ve Güney Amerika Siyasal Tarihi üzerine eğit...

Sausryqua

Sosruko, Kuzey Kafkasya destanlarının en ünlü ve en yaygın mitolojik kahramanı.

Müzler

Müzler veya Musalar, Yunanca ``Μουσαι`` - ``Mousai`` sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük ise etimolojik olarak, akıl, düşünce, yaratıcılık yeteneği gibi anlamlara gelen "``men``" kökünden gelmektedir. Latince ``musa``. Yunan mitolojisinde,...