Etiket: Eski Roma

Etruskler

Etrüskler, İtalya'nın Tiber ile Arno nehirleri arasında yeralan Etruria bölgesinde yaşamış ve MÖ 6. yüzyıla dek varlığını sürdümüş bir halk olup Antik Romalılar tarafından Etrusci veya Tusci adlarıyla tanımlanmışlardır. Etrüsk halkının bir kısmı ve kültür...

Donarium

Eski Roma tapınaklarında tanrılara sunulan hediye ve adakların konuldugu bölümün adıdır

Decius (anlam ayrımı)

Decius aşağıdakilerden birisi olabilir:

Preator

Preator Eski Roma`da Sezar`ın muhafizlarina verilen isim. Sözcük anlamı olarak "ülkeyi yöneten" anlamına gelmesi muhtemel sıfat. Birden fazla ülkeyi yöneten modeli için Eski Romada vatandaslar arasındaki uyusmazlıkları çözen yargıç ve yönetici k...

Jüpiter Dolichenus

Jüpiter Dolichenus, (Latince: Iupiter Dolichenus) Eski Roma'da bir gizem kültü tanrısıdır. Başlangıçta Güneydoğu Anadolu'daki Dolikhe'de (Bugünkü Dülük-Gaziantep) tapınılan yerel bir Hitit-Hurri tanrısıdır.

Etrüsk

Etrüskler, İtalya'nın Tiber ile Arno nehirleri arasında yeralan Etruria bölgesinde yaşamış ve MÖ 6. yüzyıla dek varlığını sürdümüş bir halk olup Antik Romalılar tarafından Etrusci veya Tusci adlarıyla tanımlanmışlardır. Etrüsk halkının bir kısmı ve kültür...

Albert Hoffman

Albert Hofmann (d. 11 Ocak 1906 ö.

Antik Roma

Antik Roma, Roma kent devletinden doğan uygarlığa verilen isimdir. Yaklaşık 12 yüzyıl boyunca varlığını sürdürmüş olan Roma uygarlığı bir monarşiden oligarşik cumhuriyete de daha sonra büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür.

Albert Hofmann

Albert Hofmann (1906-) İsviçreli Lysergic Acid Diethylamide (LSD)'nin mucidi bilimadamı.

şilin

Şilin, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde 1971 yılında ondalık sisteme geçişten önce kullanılan bir para birimi. Eski sent sistemine göre 12 penilik bir değeri olan şilin bir pound'un 1/20'sidir.

pisuar

Pisuvar, temel özelliği ayakta kullanılmak olan erkekler için özel tasarlanmış bir tuvalettir. Antik Roma Dönemi'nde de rastlanan pisuvarın değişik kullanımları vardır.

peruk

Peruk (ital. perruca’-dan). Takma saç. Mısırlılar saçlarını di­binden tıraş eder, ama törenlerde ve açık-havaya çıktıkları zaman, güneşten korun­mak için, bitki veya at kılından örülü peruka’ları takarlardı. Medyalılar, Kaideliler ve Asurlular da peruka k...

Ostia

Ostia Antica - İtalya'da antik bir kasaba ve Eski Roma'da bir liman kenti