Etiket: Eski Ahit

Yakub

Yakup (Arapça: يعقوب, İbranice: יעקב) İbrani din büyüğü ve atası . İslamiyet'e göre peygamberdir.

Vaiz (Zebur)

Vaiz, Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un dördüncü kitabı. Toplam 12 baptan oluşur.

Tekvin (Tevrat)

Tekvin (Yaratılış), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in ilk beş kitabı olan Tevrat`ın birinci kitabı. Toplam 50 baptan oluşur.

Tevrât

Tevrat, Tora veya Pentateuk, (Arapça:تورة tawrat, İbranice: תורה Torah, Yunanca: Πεντάτευχος Pentatevhos), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabına verilen isim. Musa'nın eş Kitabı olarak da bilinir.

Tesniye (Tevrat)

Tesniye (Yasa`nın Tekrarı), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in ilk beş kitabı olan Tevrat`ın beşinci kitabı. Toplam 34 baptan oluşur.

Tesniye

Tesniye (Tevrat) - Tanrı tarafından Musa'ya verildiğine inanılan Tevrat'ın beş kitabından beşincisi.

Süleymanın Meselleri (Zebur)

Süleymanın Meselleri (Süleyman`ın Özdeyişleri), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un üçüncü kitabı. Toplam 31 baptan oluşur.

Sodom ve Gomora

Sodom ve Gomora, Eski Ahit`in Tekvin Kitabı`nda sözü edilen günahkar kentler. İsrail`de, Lut Gölü`nün güneydoğusundaki el-Lisan Yarımadasının güneyinde sığ suların altında kaldıkları tahmin edilmektedir. Admah, Tseboim ve Tsoar ile birlikte Kitabı Mukadde...

Sayılar (Tevrat)

Sayılar (Çölde Sayım), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in ilk beş kitabı olan Tevrat`ın dördüncü kitabı. Toplam 36 baptan oluşur.

Neşideler Neşidesi (Zebur)

Neşideler Neşidesi (Ezgiler Ezgisi), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un beşinci kitabı. Toplam 8 baptan oluşur.