Etiket: Elektromanyetik dalga

Köşe Yansıtıcılar

Köşe yansıtıcılar, özellikle, çok küçük etken yansıtma yüzeyine sahip nesnelerden kuvvetli bir radar yansıması elde etmek için kullanılır. Bir köşe yansıtıcı birbirlerine 90° lik açı ile yerleştirilmiş, elektriksel iletkenliğe sahip iki veya üç adet yüzey...

Dalga rehberi

Elektromanyetik ve haberleşme mühendisliğinde elektromanyetik dalgaları yönlendiren doğrusal yapılara verilen genel ad. En yaygın kullanımı ise bu görevde kullanılan metal borudur.

Yeraltı radarı

Yeraltı Radarı ya da genel adıyla GPR (Ground Penetrating Radar), yeraltının sığ tabakalarının (ilk 0-40 metre) araştırılmasında kullanılan jeofizik bilimi tabanlı bir ölçüm cihazıdır. Son otuz yıl içerisinde elektronik endüstrisinde yaşanılan olağanüstü...

GPR

Yeraltı Radarı ya da genel adıyla GPR (Ground Penetrating Radar), yeraltının sığ tabakalarının (ilk 0-40 metre) araştırılmasında kullanılan jeofizik bilimi tabanlı bir ölçüm cihazıdır. Son otuz yıl içerisinde elektronik endüstrisinde yaşanılan olağanüstü...

Elektromıknatıssal dalga

Elektromanyetik ışınım, elektromanyetik dalga ya da elektromıknatıssal ışın (genellikle EM radyasyon veya EMI olarak kısaltılır) bir vakum veya maddede kendi kendine yayılan dalgalar formunu alan bir olgudur. Elektromanyetik dalgalar, yüklü bir parçacığın...

İnfrared fotoğraf

Işınlar, ışığa duyarlı bir yüzeye kaydedilebilir.

İnfrared fotografcılık

Işınlar, ışığa duyarlı bir yüzeye kaydedilebilir.

TV kartı

TV kartı; analog veya dijital olarak kodlanmış,Bilgisayarlarda videoyu izlemeye veya aktarmaya olanak sağlayan bilgisayar parçasına verilen ad. Önceleri sadece TV izlemeye yarayan bu parça kendini geliştirerek radyo dinleme, teleteks gibi olanaklarda sunm...

Radyo Televizyon Üst Kurulu

1983 yılında 2954 sayılı Türkiye radyo ve Televizyon Kanunu ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ve Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu`nun kuruluş, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller b...

RTÜK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur.

Kızılötesi fotoğraf

Işınlar, ışığa duyarlı bir yüzeye kaydedilebilir.

Isik hizi

Işık hızı, Işığın ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların boşluktaki hızı olup 299.792.458 m/saniyedir(yaklaşık 1.079.252.850 km/saat). Latince celeritas (hız) ismine atfen "c" ile ifade edilir.

Fotoelektrik etki

Fotoelektrik etki, herhangi bir kaynaktan yayılan ışık, mor üstü (ultraviole) ışın veya başka herhangi bir çeşit elektromanyetik dalganın bir yüzeye (genellikle metal yüzeylere) çarptığında enerjisini elektronlara aktarması ve sonucunda dışarı elektron ya...

Astonomy

Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır. Astronominin sınırlı ve özel bir alanı olan gök mekaniği ile karıştırılmaması gerekir.

Nükleer Manyetik Rezonans

Nükleer Manyetik Rezonans suda ve biyolojik yağ dokularında bol miktarda bulunan hidrojen atom çekirdeğinin, minik mıknatıs fonksiyonu görmesi esasına dayanan, insan vücudunun kesitvari görüntüsünü iyonize eden radyasyon dışında bir yolla sağlanan yeni b...