Etiket: Elektrik

Katıhal fiziği

Yoğun haldeki maddelerin, elektriksel, magnetik, optik ve esneklik özelliklerini araştıran katı hal fiziği, öncelikli olarak kristallerle ilgilenir; bunun nedeni, bu maddelerin basit geometrik düzenlenişlerinin, kuvantum kuramının çok cisim-li sistemlere...

İndüktif kuplaj

İndüktif kuplaj, prospeksiyon jeofiziği yöntemlerinden elektrik arama çalışmaları amacı ile yapılan self potansiyel (SP) ölçümlerinde karşılaşılan problemlerden bir tanesidir. Bu durum şöyle tanımlanabilir:

İlisuluk

İlisuluk, Malatya ilinin Kuluncak ilçesine bağlı bir köydür.

Çözümlemeli kimya

Analitik kimya Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biri.

Varistör

Varistör, elektronik devre elemanı olan varistör doğrusal olmayan bir direnç özelliği gösterir.

Toprak zemini haritası

Jeofizik (yerfiziği olarak da bilinir), fiziğin temel ilkelerinden yararlanılarak, suküre ve atmosferi de içerecek biçimde Yer'in araştırılmasını konu edinen bilim dalı.

Sonsuz güç

Erke Dönergeci, Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.'nin geliştirdiğini iddia ettiği düşük bir başlama enerjisi ile sonsuz enerji üretebilen makina. Firma, 21 Kasım 2006 tarihinde düzenlediği bir basın toplantısıyla Erke Dönergeci'ni "çağın buluşu" adı...

Sidney Opera Binası

Bilgikutusu gösteri salonu

Seramikli kondansatör

Seramik kondansatör, Seramiğin yalıtkanlık sabiti çok büyüktür. Bu nedenle, küçük hacimli büyük kapasiteli seramik kondansatörler üretilebilmektedir.

M.K.S.

MKS (Meter, Kilogram, Second- metre, kilogram, saniye).

Köşe Yansıtıcılar

Köşe yansıtıcılar, özellikle, çok küçük etken yansıtma yüzeyine sahip nesnelerden kuvvetli bir radar yansıması elde etmek için kullanılır. Bir köşe yansıtıcı birbirlerine 90° lik açı ile yerleştirilmiş, elektriksel iletkenliğe sahip iki veya üç adet yüzey...

Kiremit irmiği

Kiremit irmiği 4-7 mm arası kalınlıkta bir tozdur.