Etiket: Diyalektik

Kafkas Tebeşir Dairesi (oyun)

Kafkas Tebeşir Dairesi (Almanca: Der kaukasische Kreidekreis), dört bölümden oluşan seyirlik bir oyundur. Bertolt Brecht tarafından 1944 yılında kaleme alınan oyun; yazarın en uzun eseri olmak gibi birçok özelliği içinde barındırır.

Eytişimselcilik

Diyalektik kavramı, başlangıçta tartışma sanatı ya da çelişkili yollardan muhataplarını ikna etme sanatı anlamına gelmektedir. Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir, diyalektik ve Sokratik yöntem, tartışma ve düşünme sanatı olar...

Aenesidemos

Aenesidemos Pyrrhon kuşkuculuğunu savunan Antik Çağ Yunan filozofu.

Apollon ve Dionysos

Friedrich Nietzsche`nin ilk eseri olan Tragedyanın Doğuşu adlı yapıtında incelediği iki kavramdır. Sokrates öncesi Yunan felsefesinden derinden etkilenen Nietzsche, Apollon ve Dionysos tanrılarının anlamsal açılımlarını yeniden ele alır. Nietzsche`de Apol...

Elealı Zeno

Elea`lı Zeno ya da Zenon, Parmenides`in izleyicisi olan Antik Yunan filozofudur. Elea Okulu`nun en önemli filozofları arasında yer alır.

Efes Okulu

Efes Okulu, M.Ö. 500 yıllarında zengin bir kıyı kenti olan Efes`te kurulmuş Milet Okulu`ndan sonraki felsefe okuludur. Bu okulun başlıca ismi Heraklit`dir. Heraklit de Milet oKulu filozofları gibi arkhe sorunuyla ilgilenmiş ve onlar gibi madda temelli açı...

Yedi özgür sanat

Yedi özgür sanat (ya da yedi liberal sanat, ing. Septem artes liberates), antikçağ okul ve eğitim dünyasında öğretilen çeşitli bilim ve sanat alanlarını belirtir.

Megara okulu

Megara okulu, Sokratesçi filozof Eukleides'in kurucusu olduğu felsefe okuludur. Eukleides Megaralı olduğundan okul bu isimle adlandılmıştır.

Görünmez Kentler

Italo Calvino`nun en çok tanınan yapıtlarından biri. Kitapta, Marko Polo ile Kubilay Han`ın satranç oyununu anlatır. Calvino, anlatıyı göstergeler üzerine kurmuştur ve kitap göstergebilim açısından temel yazınsal yapıtlar asında yer alır.

El-Kındi

Kindi veya tam adıyla Ebū-Yūsuf Ya’kūb ibn Ishāk el-Kindī. (801?-866?).

El-Kindi

Kindi veya tam adıyla Ebū-Yūsuf Ya’kūb ibn Ishāk el-Kindī. (801?-866?).

Ebu Yusuf Yakub bin İshak el-Kindi

Kindi veya tam adıyla Ebū-Yūsuf Ya’kūb ibn Ishāk el-Kindī. (801?-866?).

Din Sosyolojisi

Din sosyolojisi, dini kurum ve dini yapılanmaları, dini temalarla toplumsal yapı arasındaki ilişkileri ve dinin toplum, toplumun din üzerindeki etkilerini araştıran bilimsel bir disiplindir.