Etiket: Divitdar Mehmed Emin Paşa

Mehmed Emin Paşa

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Emin Paşa bulunmaktadır. Bunlar:

Tevkii Hamza Hamit Paşa

Tevkii Hamza Hamit Paşa, III.

Tevkii Hamza Hamid Paşa

Hamza Hamit Paşa III. Mustafa saltanatında 8 Nisan 1763 - 1 Kasım 1763 tarihleri arasında altı ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa

Bekri Mustafa Paşa II. Süleyman saltanatında, 2 Mayıs 1688 - 25 Ekim 1689 tarihleri arasında bir yıl beş ay yirmidört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Sührablı Kavanoz Nişancı Ahmed Paşa

Nişancı Ahmet Paşa III. Ahmet saltanatında, 22 Ağustos 1703 - 17 Kasım 1703 tarihleri arasında iki ay yirmialtı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Çok şişman ve kısa boylu olduğu için "Kavanoz" lakabı ile anılagelmiştir.

Silahtar Hamza Mahir Paşa

Mahir Hamza Paşa (1727, Develi - 30 Nisan 1771, Gelibolu) III. Mustafa saltanatında 7 Ağustos 1768-20 Ekim 1768 tarihleri arasında iki ay on dört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Silahdar Hamza Mahir Paşa

Hamza Mahir Paşa III. Mustafa saltanatında 7 Ağustos 1768 - 20 Ekim 1768 tarihleri arasında iki ay ondört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Seyyit Abdullah Paşa

Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa (ö. Mart 1761, Halep) I.

Râmî Mehmed Paşa

Rami Mehmet Paşa (d. 1654 İstanbul - ö.

Nişancı Bıyıklı Ali Paşa

Silahdar Bıyıklı Ali Paşa (ö. 25 Ekim 1755, İstanbul) III.

Nişancı Ahmet Paşa

Nişancı Ahmed Paşa veya Nişancı Ahmet Paşa şu anlamlara gelebilir:

Naili Abdullah Paşa

Naili Abdullah Paşa III. Osman saltanatında 18 Mayıs 1755 - 24 Ağustos 1755 tarihleri arasında üç ay yedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Muhsinzade Abdullah Paşa

Seyyit Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, 6 Ağustos 1737 - 19 Aralık 1737 tarihleri arasında dört ay ondört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Merzifonlu Hacı Ali Paşa

Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa, II. Ahmet saltanatında, 27 Mart 1692 - 27 Mart 1693 tarihleri arasında bir yıl bir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Mehmet Emin Paşa

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Emin Paşa bulunmaktadır.