Etiket: Divan edebiyatı

Ümmî

Ümmî, kelime manasıyla okuma-yazması olmayan demektir.

Edebiyat türleri

Edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım, ikincisi nesirdir. Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebiyat ürünleridir. Ya da kısaca bütün şiir ve şiirsel metinlerdir. Hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygıs...

Akrustij

Akrostiş ya da ilkleme, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir. Divan edebiyatında akrostişe muvaşşah ya da istihrac denir.

Akrostij

Akrostiş ya da ilkleme, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir. Divan edebiyatında akrostişe muvaşşah ya da istihrac denir.

Zümre edebiyatı

Divan Edebiyatı, Türklerin İslam dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyattır. İslâm uygarlığının edebiyat geleneğini şekillendiren Arap ve Fars ile beraber üç büyük ekolden birisidir.

Yenişehir, Teselya

Infobox Greek Dimos

Velayetname

Velayetnâme Divan Edebiyatı`nda evliyaların hayatını anlatan nesirlere denir.

Sözlü Edebiyat

Türk Edebiyat Tarihi

Letaifname

Letaifnâme Divan Edebiyatı`nda içerisinde güldürücü ögeler bulunan anı-fıkra nitelikleri taşıyan eserlere verilen addır.