Etiket: Din

Süleyman (peygamber)

Süleyman (Arapça: سليمان, sulaymān; İbranice: שלמה, Şlomo veya Şelomo; Latince: Salomone, Yunanca: Σολωμών, İngilizce: Solomon, Fransızca: Salomon, Almanca: Salomo), Kral Davut ile Batşeba'nın oğlu ve İsrail Krallığı'nın üçüncü kralı. Kudüs kentindeki büy...

Salih (peygamber)

Sâlih (Arapça: صالح), İslam dininde kutsal sayılan bir peygamberdir.

Râhip

Papaz, Hıristiyan din adamı. Türkçeye 1300'lü yıllarda Rumca papas sözcüğünden geçmiştir.

Rahip Bahira

Rahip Bahira ; Şuan Şam`da kalıntıları bulunan kendi adı ile telafuz edilen Rahip Bahira Manastırı`nın Rahibi.Rahip Bahira Busra Manastırında asıl adı Cercis olan ve engin ilminden dolayı kendisine Buheyra veya Bahira denilen rahiptir.

Putçuluk

Putperestlik ya da Putataparlık, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi bazen politeizm benzeri monoteist olmayan inanç...

Pontifler koleji

Pontifler koleji ya da Collegium Pontificum, (collegium, Latince eğitim kurumundan ziyade bir komite ya da kurul anlamında kullanılır) Mensuplarını, politeist devlet dininde en yüksek konuma sahip rahiplerin oluşturduğu bir Antik Roma devlet kurumu. Kurul...

Nefretli konuşma

Nefret söylemi veya nefretli konuşma; belirli bir grubu ya da kişiyi, ırk, cinsiyet, yaş, ulus, din ya da cinsel yönelim gibi konularda aşağılar veya tehdit eder tarzda konuşma.

Mahmutpaşa, Eminönü

Mahmutpaşa, İstanbul`da Eminönü ilçesinde semt.

Kitap yakımı

Kitap yakımı, törenle bir veyâ birkaç kitabın ya da başka yazılı belgenin yakılmasıdır. Yakın târihte başka medyalar da alenen tahrîbedilmiştir.

Katliyam

Soykırım, ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda önemli sayıda ve düzenli biçim...

Hâmân

Hâmân, Kur`an`da bahsi geçen şahıs. Kur`an`a göre Firavun`un, Musa`nın tanrısına ulaşmak için bir kule<ref>Babil Kulesi</ref> yaptırmasını emrettiği kimsedir. Bazı alimlere göre Mısır Firavun`unun veziridir.<ref>[http://diyanet7.diyanet....

Hz.nuh

Nuh (Arapça: نوح, İbranice: נוֹחַ veya נֹחַ; Noah veya Noaχ), İbrahimi Dinler'de (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam) kendisinden söz edilen Tufan peygamberidir. Tevrat'ta Nuh'un 950 yıl yaşadığı söylenir.

Honacan

Katkılarım