Etiket: Dev

Şeşe

Şeşe (Farsça:ششه, Azerice: Şəşə) – Türk ve Tatar mitolojisinde Haydut Kuş. Azerbaycan Türklerinin inanışına göre, geceleri bilinmezlik aleminden gelip erkek çocukları vurarak öldürür veya kaçırır.

İtbarak

İtbarak (ya da İt Barak); eski Türk destanlarında sözü edilen, Türklerin sürekli savaşa tutuştukları, o zamanki Türklerin kuzeybatısında yaşayan "köpek başlı insana benzer yaratıklar". Efsanelere ilk defa "Çok tüylü köpek" manasında ge...

Üstdevler

Üstdevler en olağanüstü büyüklükteki yıldızlar arasındadırlar. Hertzsprung-Russell çizeneğinin üst bölümünde bulunurlar.

Üstdev

Üstdevler en olağanüstü büyüklükteki yıldızlar arasındadırlar. Hertzsprung-Russell çizeneğinin üst bölümünde bulunurlar. Tayfsal sınıflandırma açısından üstdevler Ia (çok parlak üstdevler) veya Ib (daha az parlak) olarak belirtilirler. Mutlak kadirleri -5...

Çay hırtığı

Hırtık; üst kısmının insan, alt kısmının hayvan şeklinde olduğuna inanılan, bedeni tüylerle kaplı, ayakları ters kötücül cin, yaratık. Akarsularda (Elazığ yöresinde özellikle Fırat Nehri'nde) yaşadığı kabul edilir.

Çarşamba karısı

Türkçe`de `saçı başı karmakarışık, üstü başı özensiz kadın` anlamında kullanılır, zaman zaman Alkarısı`na tekabül eder.

Yutpa

Altay tasarımlarında, Yeraltı Denizi`nde (Tengiz) yaşadığına inanılan, çatal kuyruklu ve dört ayaklı olarak algılanan yılan, yeraltı canavarı. Bazı metinlere göreyse Doymadım ırmağının kıyılarında yeşil baldırlı, beyaz göğüslü, büyük kayığa benzer çeneli...

Viy (film)

Viy (Вий) Nikolay Gogol'un aynı adlı eserinden uyarlanan Mosfilm stüdyolarında 1967 yılında çekilmiş Sovyet korku filmi. Film Sovyetler Birliği'nin ilk korku filmlerinden biridir.

Viy

Viy (Вий) Nikolay Gogol'un aynı adlı eserinden uyarlanan Mosfilm stüdyolarında 1967 yılında çekilmiş Sovyet korku filmi. Film Sovyetler Birliği'nin ilk korku filmlerinden biridir.

Tekboynuz

Tekboynuz (Unicorn), mitolojik tek boynuzlu at. Kafasının ortasından düz bir boynuz çıkar.

Odisseas

Odisseas, Yunan mitolojisinde İthaka kralıdır. Laertes ile Antikleia'nın oğludur.

Superdev

Üstdevler en olağanüstü büyüklükteki yıldızlar arasındadırlar. Hertzsprung-Russell çizeneğinin üst bölümünde bulunurlar.

Nemea Aslanı

Argolis Bölgesinde Nema adındaki vadide yaşayan ve etrafa dehşet saçan bir aslanın adıdır. Bu aslan Herkül ``(Yunan Mitolojisindeki karşılığı Heracles)`` tarafından öldürülmüştür.Nemea Aslanının Typhon ve Echidna`nın çiftleşmesinden bir araya geldiği söyl...

Merküt

Merküt (ya da Markut); Altay efsanelerinde, gök yolculuğuna çıkan kamın ruhuna, ilk üç gökkatı boyunca kılavuzluk eden dev dişi gök kuşudur.

Kyreneia Geyiği

Kyreneia Geyiği ya da Kyrenitis adlı büyük geyik, Ay ve Avcılık Tanriçası Artemis`in kutsal hayvanıdır. Altından boynuzları ve bronz`dan toynakları ile eşsiz olan ve yaydan çıkmış bir ok`tan daha hızlı koştuğu söylenen geyik dilden dile dolaşan efsanevi b...