Etiket: Dea Dia

Şavaş tanrısı

Mars, Roma mitolojisindeki savaş tanrısıdır. Juno ile ya Jüpiter ya da sihirli bir çiçeğin oğludur.

Merkür (mitoloji)

Merkür, önemli bir Roma tanrısıdır. O maddi kazanç, ticaret, belagat (ve dolayısıyla şiir), mesajlar / iletişim (kehanet dahil), gezginler, sınırlar, şans, hile ve hırsızların tanrısıydı.

Vulcanus

:``Bu madde Roma mitolojisi figürü ile ilgilidir. Terimin diğer kullanımları için, Vulcan (anlam ayrım) sayfasına bakınız.``

Vesta (mitoloji)

Vesta, Roma mitolojisinde ocak, yuva (ev) ve ailenin bakire tanrıçasıydı. Mitolojiye göre babası tanrı Saturnus (Yunan mitolojisinde Kronos) annesi ise ocağın ve ailenin tanrıçası Ops'du.

Mars (mitoloji)

Mars, Roma mitolojisindeki savaş tanrısıdır. Juno ile ya Jüpiter ya da sihirli bir çiçeğin oğludur.

Jüpiter (tanrı)

Jüpiter (Iuppiter),Tanrıların en güçlülerinden birisi olan Zeus ile denktir. Bir tanrı olan Atlas'a dünyayı taşıma görevini o vermiştir.

Jüpiter (mitoloji)

Jüpiter (Iuppiter),Tanrıların en güçlülerinden birisi olan Zeus ile denktir. Bir tanrı olan Atlas'a dünyayı taşıma görevini o vermiştir.

Juno (mitoloji)

Juno, Iuno, (Latince: IVNO) Roma mitolojisinde baş tanrı Jüpiterin kız kardeşi ve eşi, aile ve doğum başta olmak üzere birçok alanda tezahürü ve ilgisi bulunan, eski ve güçlü bir tanrıçaydı. Yunan mitolojisindeki Hera'nın Roma mitolojisindeki dengi olarak...

Flora (mitoloji)

Flora, Roma mitolojisinde çiçek ve bahar tanrıçasıdır. Roma'ya Sabinler'den gelme bir tanrıçadır.

Diana (mitoloji)

Diana, Roma mitolojisinde ayın ve avcılığın bakire tanrıçasıydı. Yunan mitolojisinde Artemis'e denktir.

Ceres (tanrı)

Ceres, Roma mitolojisinde anne sevgisinin ve büyüyen bitkilerin (özellikle tahılların) tanrıçasıydı. Satürn ve Rhea'nın kızı, Jüpiter'in eşi ve kız kardeşiydi.

Ceres (mitoloji)

Ceres, Roma mitolojisinde anne sevgisinin ve büyüyen bitkilerin (özellikle tahılların) tanrıçasıydı. Satürn ve Rhea'nın kızı, Jüpiter'in eşi ve kız kardeşiydi.

Aera Cura

Aera Cura, Roma mitolojisinde, yer altı (ahiret) dünyasında şeytani bazı bölgelerle ilgili bir tanrıçadır.