Etiket: Daire

Gök birimi

Astronomik birim (Simgesi: AU; İngilizce: Astronomical Unit), gökbilimde kullanılan bir uzaklık birimi. Bir astronomik birim Güneş'in merkeziyle Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,6 milyon km.

Dairesel yörünge

Uzay mekaniğinde dışmerkezliği sıfıra eşit olan eliptik yörünge olarak özetlenebilecek dairesel yörünge, tanım olarak fizikte sabit eksen etrafında rotasyonun tipik bir örneğidir.

Anıtlar

Anıt, önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, olarak tanımlanmaktadır. Anıtlar, genellikle heykel ya da çeşitli biçimlerdeki yapılar olabildiği gib...

Silindirik yay

Silindirik yay, daire kesitli basit bir çubuk ya da etli boru şeklinde olan ve burulmaya zorlanan yay çeşididir. Blok yaylar, çubuk yaylar ve kovan yaylar başlıca çeşitleridir.

Kangal yay

Kangal yay, daire veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında silindirik ya da konik şekilde sarılmasıyla imal edilen, bir yay çeşididir. Kangal yaylar, eğilmeye zorlanan helisel yaylardır.

Helisel yaylar

Helisel yay (İngilizce Coil spring, Almanca Schraubenfeder), daire veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında silindirik ya da konik şekilde sarılmasıyla imal edilen, bir yay çeşididir. Helisel silindirik yaylar, Helisel konik yaylar ve kangal...

Helisel yay

Helisel yay (İngilizce Coil spring, Almanca Schraubenfeder), daire veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında silindirik ya da konik şekilde sarılmasıyla imal edilen, bir yay çeşididir. Helisel silindirik yaylar, Helisel konik yaylar ve kangal...

Helisel silindirik yay

Helisel silindirik yay, daire veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında silindirik şekilde sarılmasıyla imal edilen ve burulmaya zorlanan, helisel yaylar ailesinden bir yay çeşididir.

Helisel konik yay

Helisel konik yay, daire veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında konik şekilde sarılmasıyla imal edilen ve burulmaya zorlanan, helisel yaylar ailesinden bir yay çeşididir.

Boşküme

Boş küme, Matematikte hiçbir öğesi olmayan küme ye verilen addır. Bir tane boşküme vardır, bu yüzden ona özel bir ad takılmıştır; boşküme. Boşkümeni

Somun ekmeği

Somun ekmeği, bir çeşit tava ekmeğidir. Altı düz, üstü kabarıktır.

Konik kesit

Konik kesit, eliptik veya dairesel bir çift taraflı koninin, düzlemle kesitinden meydana gelen eğriler.

Gaygana

Gaygana bir hamur yemeğidir. Süt ile un karıştırılarak bulamaç haline getirilir. Sonra tandırda ısıtılan sacın üzerine kepçe ile dökülerek daire halinde yayılır. Biraz pişince diğer yüzü de çevrilerek pişirilir. Pişince alınır ve bekletilmeden hemen her i...

Astronomi Ünitesi

Astronomik birim (Simgesi: AU; İngilizce: Astronomical Unit), gökbilimde kullanılan bir uzaklık birimi. Bir astronomik birim Güneş'in merkeziyle Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,6 milyon km.