Etiket: Dağ Han

Üreğir boyu

Yüreğir boyu (Üreğir şeklinde de yazılır) Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biridir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Dağ Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.Simgeleri kılıç tır.

Yüregir

Yüreğir boyu (Üreğir şeklinde de yazılır) Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biridir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Dağ Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.Simgeleri kılıç tır.

Eymür boyu

Eymür boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden onbirincisi; "Eymür"lerdir. Belgeleri şudur : diye tanımladığı bir Türkmen Oğuz boyudur.

Salur Boyu

Salur Boyu (Salurlar, Salurlular) Oğuzların Üçok koluna mensup bir Türk boyu.13. yüzyılda İran’ın Fars bölgesinde Salgurlular (Fars) Atabegliğini kurdular.

salur

Oğuzların Üçok koluna mensup bir Türk boyu. On üçüncü yüzyılda İran’ın Fars bölgesinde Fars/Salgurlular Atabegliğini kurdular. Horasan ve Kirman’dan gelen diğer Türk boylarıyla nüfûzlarını arttırdılar.