Etiket: Dündar Taşer

14'ler

Ondörtler, 27 Mayıs Darbesinin (1960) ardından kurulan Milli Birlik Komitesi'nden (MBK) daha sonra ihraç edilen 14 subaya verilen ad. MBK'den Ondörtler'in tasfiyesi 27 Mayıs rejiminin en önemli dönüm noktasını oluşturdu.

Töre Dergisi

Aylık fikir ve sanat dergisi ``Törenin kurucusu Halide Nusret Zorlutuna`dır. Haziran 1971`de yayına başlayan dergiyi Emine Işınsu yönetti. Mayıs 1985`e kadar yayınlandı. Milliyetçi mukaddesatçı fikir ve edebiyat dergisi idi.

Ondörtler

Ondörtler, 27 Mayıs İhtilalinin (1960) ardından kurulan Milli Birlik Komitesi`nden (MBK) daha sonra ihraç edilen 14 subaya verilen ad.

MBK

Millî Birlik Komitesi, 27 Mayıs 1960 günü, Demokrat Parti hükümetini askeri darbe ile devirerek siyasî iktidarı ele alan ve sonradan başına Orgeneral Cemal Gürsel'in getirildiği Türk Silâhlı Kuvvetleri'ne mensup 38 kişilik bir cuntadır. Komitenin üye sayı...

Milli Birlik Komitesi

27 Mayıs İhtilalinden sonra, Türk Silahlı kuvvetleri adına ve geçici olarak iktidara elkoyan heyetin adı. 27 Mayıs hareketini gerçekleştirenler, amaçlarını sonradan yeni bir anayasa ile Atatürk devrimlerini teminat altına alma ve hukuk devletinin şartl...