Etiket: Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Bahriye Mektebi

Osmanlı donanmasına subay yetiştiren okul. Bugünkü Deniz harb okulunun ve Deniz lisesinin çekirdeğini teşkil eder.

Yeğen Hacı Mehmet Paşa

Yeğen Seyyid Mehmed Paşa (d. 1726, Alaiye - ö.

Yeğen Hacı Mehmed Paşa

Hacı Yeğen Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 25 Ağustos 1782 - 31 Ağustos 1782 tarihleri arasında dört ay altı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Turnacızade Silahtar Ali Paşa

Turnacızade Silahtar Ali Paşa (d. ?, İstanbul - o.

Turnacızade Silahdar Ali Paşa

Turnacızade Silahtar Ali Paşa II. Mahmut saltanatında 30 Mart 1823 - 13 Aralık 1823tarihleri arasında dokuz ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Osmanlı Devleti Girit valileri

<br clear=all>

Hacı Yeğen Mehmet Paşa

Yeğen Seyyid Mehmed Paşa (d. 1726, Alaiye - ö.

Cenaze Hasan Paşa

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa veya Cenaze Hasan Paşa (d. ? - 1810, Yenişehir (günümüzde Larissa)) III.

Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa

Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa III. Selim saltanatında 24 Nisan 1805 - 14 Kasım 1806 tarihleri arasında bir yıl altı ay yirmi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa

Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa II. Mahmut saltanatında 10 Kasım 1822 - 30 Mart 1823 tarihleri arasında dört ay sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa

Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa (ö. 1829, Şam) II.

Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa

Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa II. Mahmut saltanatında 14 Eylül 1824 - 24 Ekim 1828 tarihleri arasında dört yıl bir ay on gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.