Etiket: Cerrahi

Vinil eter

Vinil eter (CH2=CHOCH=CH2), dietil eterden daha etkin bir genel anesteziktir. Kaynama noktası 35 oC'dir.

İbni Sina Hastanesi

İbni Sina Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi`ne bağlı bir hastane.

Nörocerrahi

Beyin ve sinir cerrahisi, nörocerrahi ya da nöroşirürji merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarının mekanik müdahele yoluyla tedavisini yapan bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Bu dalda uzmanlık alan tıp doktorlarına nörocerrah ya da nöroşirürjiyen denm...

Nörocerrah

Beyin ve sinir cerrahisi, nörocerrahi ya da nöroşirürji merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarının mekanik müdahele yoluyla tedavisini yapan bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Bu dalda uzmanlık alan tıp doktorlarına nörocerrah ya da nöroşirürjiyen denm...

Diş hekimliği eğitimi

Diş hekimi, ağız ve diş sağlığı konularında Yüksek lisans düzeyinde eğitim alan kişi. Üniversite sınavına girerek Diş Hekimliği Fakültelerine yerleşen kişilerin eğitim süresi 5 yıldır.

Turhan Çömez

Turhan Çömez, (d. 1965, Gönen, Balıkesir) Türk genel cerrahi uzmanı ve siyasetçidir.

Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi

Oral ve maksillofasiyel cerrahi ağız boşluğu, çene kemikleri ve dişler ile ilgili patolojilerin tedavisi ve gelişimsel bozuklukların tedavisi ile ilgili cerrahi dalıdır. Beş yıllık dişhekimliği eğitiminden sonra uzman eğitimi sırasında asistan 4 veya 6 yı...

Neomisin

Neomisin, Streptomyces fradiae isimli bakteri tarafından doğal olarak üretilen bir antibiyotiktir.

Koroner arter hastalığı

Koroner Arter Hastalığı, koroner arterlerin duvarlarında oluşan plaklardan ötürü ortaya çıkan bir hastalıktır. Koroner kalp hastalığı veya kısaca CHD (``Coronary Heart Disease``) olarak da adlandırılır.

Koroner arter hastalıkları

Koroner Arter Hastalığı, koroner arterlerin duvarlarında oluşan plaklardan ötürü ortaya çıkan bir hastalıktır. Koroner kalp hastalığı veya kısaca CHD (Coronary Heart Disease) olarak da adlandırılır.

Derin ven trombozu

Derin ven trombozu (Venöz tromboz), toplardamarlar (ven) içerisinde pıhtı oluşmasıdır.

Atherom

Aterom, atardamarların duvarlarında oluşan anormal yangısal (enflamatuvar) makrofaj akyuvar birikmesidir. Bu anatomik bozukluklar (lezyonlar) çocukluğun geç döneminde, yaklaşık 10 yaşından önce gelişmeye başlar ve zamanla iyice gelişir.

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır.