Etiket: Cemal Gürsel

Orhan Kubat

Orhan Kubat, Türk siyasetçi.

Türkiye'de Yürütme

Anayasanın 8. maddesine göre Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Ondörtler

Ondörtler, 27 Mayıs İhtilalinin (1960) ardından kurulan Milli Birlik Komitesi`nden (MBK) daha sonra ihraç edilen 14 subaya verilen ad.

Komünizmle Mücadele Derneği

Komünizmle Mücadele Derneği, 7 Aralık 1956 tarihinde, ilk şubesi İstanbul`da olmak üzere, Altan Deliorman, Demir Arslan, Ekrem Marakoğlu gibi şahsiyetler tarafından kurulmuştur. Derneğin gayesi:

Nusret Fişek

Prof.Dr.Nusret Hasan Fişek, (d 21 Kasım 1914 - ö 3 Kasım 1990)

Mustafa İnan

Mustafa İnan, (d. 1911 – ö. 5 Ağustos 1967). Uygulamalı ve teorik mekanik dalında zamanının önde gelen bilimadamlarındandır. Hayatını Türkiye`de bilimin gelişmesine adamıştır. 1957-1959 yılları arasında İTÜ`de rektörlük yapmıştır.

MBK

Millî Birlik Komitesi, 27 Mayıs 1960 günü, Demokrat Parti hükümetini askeri darbe ile devirerek siyasî iktidarı ele alan ve sonradan başına Orgeneral Cemal Gürsel'in getirildiği Türk Silâhlı Kuvvetleri'ne mensup 38 kişilik bir cuntadır. Komitenin üye sayı...

27 Mayıs 1960 Darbesi

1959 yılı iktidar ve muhalefet arasındaki ilişkiler açısından son derece gergin geçmişti. Bu gerginlik 1960'a girildiğinde bir türlü yumuşamak bilmediği gibi daha da sertleşmeye yüz tuttu. 7 Nisan'da DP Meclis Grubu bir bildiri yayımladı.

1960 Darbesi

27 Mayıs Darbesi, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askerî darbe. Ayrıca 27 Mayıs Askerî Müdahalesi ya da 27 Mayıs İhtilâli olarak da anılır.

Milli Birlik Komitesi

27 Mayıs İhtilalinden sonra, Türk Silahlı kuvvetleri adına ve geçici olarak iktidara elkoyan heyetin adı. 27 Mayıs hareketini gerçekleştirenler, amaçlarını sonradan yeni bir anayasa ile Atatürk devrimlerini teminat altına alma ve hukuk devletinin şartl...