Etiket: Celal Bayar

İşbank

Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel banka. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün yönergeleriyle kurulan İş Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır.

Hamido

Hamid Fendoğlu (d. 1919, Malatya, Türkiye), (ö.

Yassıada Yargılamaları

Yassıada Yargılamaları 27 Mayıs 1960 Darbesi`nden (1960) sonra iktidardan uzaklaştırılan Demokrat Parti (DP) yönetiminin özel bir mahkemede yargılandığı davalar dizisidir. Yargılamalar Yassıada`da yapıldığı için bu isimle anılırlar. Yargılamalar konusunda...

Türkiye'de Yürütme

Anayasanın 8. maddesine göre Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Türk-Yunan İlişkileri Kronolojisi

*1363 Osmanlılar Doğu Trakya`da

Tek Parti Yönetimi

20. Yüzyıl başlarında başta Avrupa olmak üzere yaygın olarak görülen yönetim şekli. Sosyalist ülkelerde Komünist parti diktatoryası şeklinde sistemleştirildi. Türkiye 1923`ten 1946`ya kadar CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)`nin tek parti yönetimi ile idare ed...

Tan Olayı

Tan Olayı, (4 Aralık 1945) Sol eğilimli günlük Tan gazetesinin sağ eğilimli bir grup tarafından yağmalanması.fact