Etiket: Burdurlu Derviş Mehmed Paşa

Çelebi Mustafa Paşa

Çelebi Mustafa Paşa IV. Mustafa saltanatında, Kabakçı Mustafa İsyanı döneminde, 18 Haziran 1807 - 28 Temmuz 1808 tarihleri arasında bir yıl bir ay on gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Çavuşbaşı Memiş Paşa

Çavuşbaşı Memiş Paşa II. Mahmut saltanatında 15 Kasım 1808 - 1 Ocak 1809 tarihleri arasında bir ay dokuz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Yeğen Hacı Mehmet Paşa

Yeğen Seyyid Mehmed Paşa (d. 1726, Alaiye - ö.

Yeğen Hacı Mehmed Paşa

Hacı Yeğen Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 25 Ağustos 1782 - 31 Ağustos 1782 tarihleri arasında dört ay altı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Turnacızade Silahtar Ali Paşa

Turnacızade Silahtar Ali Paşa (d. ?, İstanbul - o.

Turnacızade Silahdar Ali Paşa

Turnacızade Silahtar Ali Paşa II. Mahmut saltanatında 30 Mart 1823 - 13 Aralık 1823tarihleri arasında dokuz ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Seyyit Ali Paşa

Seyyid Ali Paşa Osmanlı İmparatorluğu tarihinde üç farklı kişinin adıdır:

Sadrazam Mehmed Paşa

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır.

Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa

Çelebizade Şerif Hasan Paşa III. Selim saltanatında 30 Mart 1790 - 15 Şubat 1791 tarihleri arasında on ay onaltı gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Reşit Mehmet Paşa

Reşit Mehmet Paşa (d. 1780 - ö.

Reşid Mehmed Paşa

Reşit Mehmet Paşa II. Mahmut saltanatında 28 Ocak 1829 - 18 Şubat 1833 tarihleri arasında dört yıl yirmibir gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Mehmet Sait Galip Paşa

Mehmet Sait Galip Paşa (d. 1763 İstanbul - ö.

Mehmet Paşa

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır.

Mehmed Said Galip Paşa

Mehmet Sait Galip Paşa II. Mahmut saltanatında 13 Aralık 1823 - 14 Eylül 1824 tarihleri arasında dokuz ay iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Mehmed Paşa

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır. Bunlar;