Etiket: Birinci Kosova Savaşı

I. Murat

Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevl...

Murat Hüdavendigar

Babası orhan gazinin ölmesi üzerine yerine oğlu murat geçti. Edirne'yi fethedip burayı başkent yaptı, sırpsındığı savaşında haçlıları yenilgiye uğrattı. Yine haçlıları birinci kosova savaşında yendi. Birinci Murat savaş alnında yaralılar arasında dolaşırk...

I. Murad

Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevl...

Murad Hüdavendigar

Sultan Birinci Murad, babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevlevi sikkesi üzerine tes...