Etiket: Batı Trakya

Omurfakıh

Omurfakı veya Emirfakı olarak da bilinir, Bulgaristan`ın en eski camiilerinden biri burada bulunmaktadır. Camii kitabesinde yazılı olan tarih Osmanlıların Bulgaristan`ı fethetmeden öncekidir. Bazı rivayetlere göre cami Sarı Saltuklular zamanında kurulmuşt...

Azınlıkça Dergisi

Azınlıkça dergisi, Yunanistan-Batı Trakya'da yayımlanan aylık dergi. 2004 yılında yayın hayatına başlayan dergide ağırlıklı olarak Türk-Yunan ilişkileri ve azınlıklar ile ilgili çeşitli konular ele alınıyor.

Azınlıkça (dergi)

Azınlıkça dergisi, Yunanistan-Batı Trakya`da yayımlanan aylık dergi. Politik içerikli derginin içerisinde hem Türkçe hem de Yunanca makaleler bulunmaktadır. Derginin yazarları arasında, Aydın Bostancı, Elçin Macar, Hakan Mümin, İbram Onsunoğlu, Evren Dede...

Azinlikca

Azınlıkça dergisi, Yunanistan-Batı Trakya'da yayımlanan aylık dergi. 2004 yılında yayın hayatına başlayan dergide ağırlıklı olarak Türk-Yunan ilişkileri ve azınlıklar ile ilgili çeşitli konular ele alınıyor.

Özerk Türk Devletleri

# Tataristan Rusya Federasyonu dahilinde.

Yunanistan'daki Türk Azınlığı

Yunanistan'da yaşayan Türk azınlıkları şunlardır:

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi veya Değişimi, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan'ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göçe tabi t...

Nüfus Mubadelesi

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi veya Değişimi, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan'ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göçe tabi t...

Nufus Mübadelesi

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi veya Değişimi, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan'ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göçe tabi t...

Meshiler

Ahıska Türkleri (kendilerince: Türk, Ahıska Türkleri; Azerice: Ahısqa türkləri), Gürcistan’ın Mesheti bölgesinin Müslüman Türk nüfusuna verilen addır. Rusların bu bölgeye verdiği coğrafî isim, Meshetya'dır.

Komotini

Gümülcine (Yunanca: Κομοτηνή / Komotini), Yunanistan'ın Trakya bölgesinde (Batı Trakya), Rodopi (Rodop) ilinin (nomos) merkezi ve önemli miktarda bir Türk nüfusun yaşadığı bir şehirdir. Şehrin 2001 toplam nüfusu 43362'dir.

Kayaköy köyü, Fethiye

Kayaköy, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı tanınmış bir köydür. Kayaköy, birbirinden çok farklı iki yerleşim alanından oluşmaktadır.

Kayaköy, Fethiye

Kayaköy, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı tanınmış bir köydür. Kayaköy, birbirinden çok farklı iki yerleşim alanından oluşmaktadır.