Etiket: Balkan Türkleri

Avrupa Türkleri

Avrupa Türkleri, Avrupalı Türkler ya da ``Euro Türkler`` olarak ekonomik sebeplerden dolayı Avrupa`nın çeşitli ülkelerine göç eden ve artık Türkiye`de yaşamayan insanlar tanımlanır. Nüfusları 4 milyon civarındadır.

Romanya Türkleri

Romanya Türkleri (Romence: ``Turci``) terimi Romanya`daki etnik Türk azınlığını ifade eder. 2002 yılında yapılan nüfus sayımına göre Romanya Türklerinin sayısı, toplam nüfusun %0.2`sini oluşturacak şekilde 32,596`dır. Romanya Türklerinin çoğu tarihi Kuzey...

Suriye Türkleri

Suriye Türkleri, Suriye`de yaşayan Türklerdir. Resmi kayıtlara göre 1.000.000 civarında Türk yaşamaktadır. Resmi olmayan kayıtlara göre ise 4.500.000 civarındadırlar.

Bulgaristan Türkü

Bulgaristan Türkleri, Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren Bulgaristan'da yaşayan Türkler.

Birleşik Krallık Türkleri

Birleşik Krallık'taki Türkler, ya Birleşik Krallık'ta doğup burada yaşamlarını sürdüren ya da bu ülke dışında doğmakla birlikte Birleşik Krallık'ta yaşayan, genel olarak Türkiye'den ve Kıbrıs'tan Birleşik Krallık'a göç eden Türklerdir.

İstanköy Türkleri

Oniki Ada Türkleri, Trablusgarp Savaşı'ndaki İtalyan işgali sonrasında bu ülkenin yönetimine geçen Oniki Ada'nın 1947'de Yunanistan'a bırakılmasıyla da Yunanistan vatandaşı haline gelmiş, günümüzde bu adalarda yaklaşık 5.000 kişilik bir nüfusa sahip Türk...

Yunanistan'daki Türk Azınlığı

Yunanistan'da yaşayan Türk azınlıkları şunlardır:

Türk Giritliler

Giritliler, Girit Türkleri veya Türk Giritliler, Girit adasının Osmanlı Devleti yönetiminde kaldığı 1645-1908 döneminde meydana gelen Türk göçlerinden, ada halkı içinde ihtida (İslamiyet’i kabul) süreciyle ve çeşitli Osmanlı tebası toplumlar arasındaki ka...

Rodos Türkleri

Oniki Ada Türkleri, Trablusgarp Savaşı'ndaki İtalyan işgali sonrasında bu ülkenin yönetimine geçen Oniki Ada'nın 1947'de Yunanistan'a bırakılmasıyla da Yunanistan vatandaşı haline gelmiş, günümüzde bu adalarda yaklaşık 5.000 kişilik bir nüfusa sahip Türk...

Oniki Ada Türkleri

Oniki Ada Türkleri, Trablusgarp Savaşı`ndaki İtalyan işgali sonrasında bu ülkenin yönetimine geçen Oniki Ada`nın 1947`de Yunanistan`a bırakılmasıyla da Yunanistan vatandaşı haline gelmiş, günümüzde bu adalarda yaklaşık 5000 kişilik bir nüfusa sahip Türk t...

Kıbrıs Türkleri

Kıbrıs Türkleri veya Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs adasında yaşayan Türklerin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571 yılındaki Kıbrıs adasını ele geçirmesinden sonra Anadolu'dan Kıbrıs adasına göç etmiş ve 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya müdahale etmesi...