Etiket: Bahaullah

İkan Kitabı

Kitab-ı İkan, yani İkan kitabı (Farsça:کتاب ایقان) Bahai inancının kutsal kitaplarındandır. Kitap 1862'de Bahailik'in kurucusu olan Bahaullah tarafından kaleme alınmıştır.

Sözde peygamber

Sahte peygamber veya yalancı peygamber; teolojide peygamber olduğunu iddia eden ancak o dinin veya aynı gelenekten gelen başka dinlerin inananları tarafından peygamberliği kabul edilmeyen kişileri tanımlamak için kullanılan bir kavram. Bu kavram zaman zam...

Sözde Peygamberler

tartışmalı sayfalara, sayfalar düzeltildikten sonra taraflı koyacağınız zaman, bu yeni bir tartışma başlatabileceği için lütfen taraflı şablonu koymanızın nedenini tartışma sayfasında belirtiniz -->

Seyyid Ali Muhammed

Seyyid Ali Muhammed (Bab), 19.yy`da doğan Babi inancının kurucusudur. Lakabı olan ``bab``, Arapça`da kapı demektir. 20 Ekim 1819`da İran`ın Şiraz şehrinde doğan Seyyid Ali Muhammed, küçük yaşta babasını (Seyyid Muhammed Rıza) kaybedince dayısının himayesi...

Osmanlı Reformcuları ve Bahailik

Osmanlı Reformcuları ve Bahailik

Kitab-ı İkan

Kitab-ı İkan, yani ``İkan kitabı`` (Farsça:کتاب ایقان) Bahai inancının kutsal kitaplarındandır.

Kitab-ı Akdes

Kitab-ı Akdes, Bahailik`in en önemli kutsal kitabı. Dinin kurucusu Bahaullah tarafından kaleme alınmıştır. Arapça ``el-Kitab el-Akdes`` adıyla, Arapça yazılmıştır. Yine de çoğunlukla Farsça ismi olan ``Kitab-ı Akdes`` kullanılır. Bazen sadece "Akdes&...

Dünya vatandaşlığı

Dünya Vatandaşlığı, yeryüzünde yaşayan insanların tek bir tür olduğu düşüncesinden yola çıkarak, ırk, renk, dil, inanç ayrımı olmaksızın, Dünya üzerinde yaşayan insanların, gezegenin vatandaşları olduklarına inanması.

Sahte Peygamber

Sözde peygamber, herhangi bir dine göre; kendi kutsal kitabındaki kriterlere uymayan söylemlerde bulunan ve peygamber olduğu iddia edilen kişi. "Sözde Peygamberler" sınıflaması her dinin ölçütlerine göre farklıdır. Dolayısıyla sınıflamalar dinlere göre gö...

dünya vatandaşı

Dünya vatandaşlığı, yeryüzünde yaşayan insanların ırk, renk, dil ve inanç ayrımı olmaksızın dünyanın vatandaşları olduğu fikri veya bundan doğan kimliktir. Tarihte bilinen ilk dünya vatandaşları arasında Sinoplu Diyojen yer almaktadır.

báb

Seyyid Ali Muhammed (Bab) (Farsça: سید علی محمد باب Seyyed Ali Mohammad Bāb), Ekim 1819'da doğan Babi inancının kurucusudur. Lakabı olan bab, Arapça'da kapı demektir.