Etiket: Bahailik

Eş'ari

Bu madde bir kişi hakkındadır. Kişinin ismini almış olan mezhep için lütfen Eşarilik maddesine bakınız.

Ebu Hasan Eş'ari

:``Bu madde bir kişi hakkındadır. Kişinin ismini almış olan mezhep için lütfen Eşarilik maddesine bakınız.``

İtikadi Mezhepler

Başlangıç itibariyle fıkıh ilmi olarak kabul edilen kelam, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır. Fıkıh ameli meseleler üzerinde, kelam ise itikadi meseleler üzerinde yoğunlaşmıştır. Muhammed zamanında bütün meseleler kendisi tarafından çözüldüğ...

İslam itikadi mezhepler

İtikâdî mezhepler ya da İnanç mezhepleri; İnançla ilgili konular İslam'da başlangıçta bir fıkıh branşı kabul edilen kelâm, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır.

İslam dini itikad mezhepleri

İtikâdî mezhepler ya da İnanç mezhepleri; İnançla ilgili konular İslam'da başlangıçta bir fıkıh branşı kabul edilen kelâm, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır.

İslam'da itikadi mezhepler

İtikâdî mezhepler ya da İnanç mezhepleri; İnançla ilgili konular İslam'da başlangıçta bir fıkıh branşı kabul edilen kelâm, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır.

İkan Kitabı

Kitab-ı İkan, yani İkan kitabı (Farsça:کتاب ایقان) Bahai inancının kutsal kitaplarındandır. Kitap 1862'de Bahailik'in kurucusu olan Bahaullah tarafından kaleme alınmıştır.

Yeni Dini Hareketler

Yeni Dini Hareketler (New Religious Movements). Din Sosyolojisinde 1960`lı yılların sonunda özellikle ABD`de ortaya çıkan ve geleneksel tektanrılı (monoteist) ile çoktanrılı (politeist) dinlerden farklı bir söylemle ve organizasyonel yapı ile ortaya çıkan...

Vaftizci Yahya

Yahya (Arapça: يحيى بن زكريا, İbranice: יוחנן המטביל, Latince: Ioannes Baptista, Yunanca: Ιωάννης ο Βαπτιστής) İsa'nın çağdaşı Yahudi vaiz ve peygamber. Zekeriya'nın oğludur.

Sözde peygamber

Sahte peygamber veya yalancı peygamber; teolojide peygamber olduğunu iddia eden ancak o dinin veya aynı gelenekten gelen başka dinlerin inananları tarafından peygamberliği kabul edilmeyen kişileri tanımlamak için kullanılan bir kavram. Bu kavram zaman zam...

Sözde Peygamberler

tartışmalı sayfalara, sayfalar düzeltildikten sonra taraflı koyacağınız zaman, bu yeni bir tartışma başlatabileceği için lütfen taraflı şablonu koymanızın nedenini tartışma sayfasında belirtiniz -->

Selefilik

Selefîyye ya da Selefîlik, (Arapça: السلفية) Temelleri İbn-i Teymiye tarafından atılmış olan İslâm Dîni İtikadî mezheplerinden biridir. Selef halefin tersidir ve tarihsel olarak önde olanlar anlamına gelir.

Mütezile

Mu'tezile (Arapça: المعتزلة), İslam dininde bir itikadi mezhep. Mu'tezile, kelime olarak (i'tezele sözcüğünden türeyerek) "ayrılanlar, uzaklaşanlar, bir tarafa çekilenler" anlamına gelir.