Etiket: Avrupa tarihi

Victoria dönemi

Büyük Britanya'nın Victoria devri Britanya sanayi devriminin yükselişi ve Britanya İmparatorluğu'nun zirvesi olarak kabul edilmektedir. Genellikle Kraliçe Victoria'nın (sıklıkla en büyük ve en sevilen Britanya hükümdarı olarak kabul edilir) hüküm sürdüğü...

Makedonya Cumhuriyeti tarihi

Makedonya Cumhuriyeti'nin hükmettiği topraklar önceleri Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin en güney kısımlarıydı. Günümüzdeki sınırları II.

Jütler

Jütler Anglosaksonlarla birlikte kavimler göçü sırasında Danimarka`dan Britanya`ya göç eden kavimlerdendir. Britanya`da angıllar ve saksonlar gibi küçük bir krallık kurmuşlar ancak daha sonra anglosaksonlar tarafından yok edilip asimile edilmişlerdir. Dan...

I. Agis

I. Agis, eski Sparta kralı. Efsaneye göre, Sparta`yı kuran ikizlerden biri olan Eurysthenes`in oğludur. Agiad kral soyu adını ondan aldığından, Agis`in tarihsel bir kişilik olduğu düşünülebilir. 4. yüzyıl Yunan tarihçisi Ephoros, Lakonia`daki Helos kentin...

Hispania Baetica

Hispania Baetica, Hispania'da (modern İberya) bulunan üç Roma İmparatorluğu eyaletinden biri. Hispania Baetica, batıda Lusitania (modern Portekiz) ve kuzey-batıda Hispania Tarraconensis eyaletleriyle sınırdaştı.

Heredotos

Herodot (Halikarnassoslu Herodotus) (Yunanca: Ηροδοτος Herodotos) (MÖ 484, Halikarnas - MÖ 425), MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan Yunan tarihçi ve antik yazar. Tarihin babası olarak anılır.

Avrupa'nın tarihi

Avrupa tarihi Avrupa kıtasında yaşayan insanların tarih öncesinden başlayarak günümüze kadar uzanan tarihini içerir. Arkeolojik kazılar Avrupa kıtasında MÖ 35.000 yılına kadar uzanan bir insan varlığını doğrulamaktadır.

Agincourt Savaşı

Bilgi Kutusu Savaş

Afrikalı Scipio

Publius Cornelius Scipio Africanus Major (Latince: P·CORNELIVS·P·F·L·N·SCIPIO·AFRICANVS) (Afrikalı Scipio) (d. MÖ 236–MÖ 183) II.

İzlanda tarihi

Eski tarih