Etiket: Artuklu Beyliği

Tacettinoğulları Beyliği

Anadolu Beylikleri

Mengücekliler

Mengüçlü Beyliği ya da Mengücekliler (1080-1228), Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Erzincan merkez olmak üzere, Kemah, Divriği, Şebinkarahisar yöresinde kurulmuş bir beylik. Kurucusu Malazgirt Savaşı'na Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın komutanı olarak...

Basaraba Türk Devleti

Basaraba Türk Devleti.1330`lu yıllarda ortaya çıkan ilk Romen devletinin kurulmasında ve yönetiminde Kıpçak Türkleri etkili rol oynamışlardır.

Asya Hun Devleti

Bu madde Orta Asya'da yaşamış kırsal göçebe kabileler federasyonu Hun Medeniyeti(Hiung-nu)'lar hakkındadır. Hun imparatorluğu orta Asya'dan dağılarak bölünmüşlerdir, bunlardan biri olan Avrupa Hunları için Avrupa Hun Devleti maddesine ve "Hunlar" kavramı...

Artuklu Sarayı

Artuklu Sarayı Artuklu Beyliği`nin Diyarbakır kolunun Beyi Nasreddin Muhammed saltanatında (1200-1222) Diyarbakır Surları içinde inşa edilmiş saraydır. Saray 16. yüzyıla kadar çeşitli amaçlarla kullanılagelmiş, ancak zamanla günümüzde Virantepe olarak adl...

Altınorda devleti

Altın Orda, Altın Ordu Devleti (Tatar Türkçesi: Алтын Урда / Altın Urda, Moğolca: Алтан Орд / Altan Ord), Bir Türk-Moğol hanlığıdır. Moğol İmparatoru Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı.

İl-Denizliler

Tarihteki Türk Devletleri

İkinci Chao Hun Devleti

Bu devlet Tarihteki kurulmuş Türk devletlerinden biridir.

Çağatay Devleti

Tarihteki Türk Devletleri

Yarluklular Beyliği

Tarihteki kurulmuş Türk beyliklerinden biridir.

Uz Hanlığı

Tarihteki Türk Devletleri