Etiket: Andy Warhol

The Smiths (albüm)

Albüm bilgi kutusu

Elvis Presley filmleri listesi

Bu maddede Elvis Presley'in oynamış olduğu filmlerin bir listesi yer almaktadır.

Warhol

Andy Warhol (6 Ağustos 1928 - 22 Şubat 1987), ABD'li ressam, film yapımcısı ve yayıncı. Pop art akımının en önemli temsilcilerinden kabul edilir.

Video sanatı

Video sanatı, televizyon veya sinemanın aksine, hareketli imgelere dayalı sanatsal işlerin bir alt türüdür. Görüntü ve/veya ses verilerinden oluşup analog veya dijital ortamlarda saklanabilir. Film ile arasında birçok paralellik ve ilişki olmasına rağmen...

Pop Sanat

Pop art, 1950'lerde, özellikle ABD ve İngiltere'de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların 1960'larda bir akım haline getirdikleri sanat türüdür. İngiltere ve ABD'de değişik koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır.

Deneysel film

Deneysel film ne anlatısal kurmaca ne de kurmaca dışı şeklinde organize edilmemiş filmdir. Film araştırmacıları deneysel veya avant-garde (öncü) filmi kurmaca film, belgesel film ve tartışılır biçimde canlandırma ile beraber film yapımının temel biçimleri...

Robert Mapplethorpe

``Robert Mapplethorpe``, (4 Kasım 1946 - 9 Mart 1989) Amerikan fotoğraf sanatçısı. 80`lerin sonu ve 90`ların başında Amerikan sanat camiasında tanınmıştır.

The Velvet Underground

The Velvet Underground (The Velvets olarak da bilinir) 1965`te Amerika`da kurulan rock grubu. Lou Reed grubun en öne çıkan elemanıdır.

Mapplethorpe

Robert Mapplethorpe, (4 Kasım 1946 - 9 Mart 1989) ABD'li fotoğraf sanatçısı. 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında Amerikan sanat camiasında tanınmıştır.

sanat

1- Bir etkinliğin gerçekleştirilmesi veya belli bir işin yapılmasıyla ilgili yöntem, bilgi ve kuralla­rın tümü. 2- Bir işi belli bir estetik duyguyu yansıtacak bir biçimde gerçekleştirme tarzı. Doğada olmayan bir şeyi yaratma ama­cına yönelmiş rasyonel fa...

Kurumsal sanat teorisi

Sanat eserini içinde bulunduğu kültüre bağlı olarak tanımlamaya yönelik bir kuramdır. Kurumsal sanat kuramının temelleri ilk olarak Arthur Danto'nun 1964'te yazdığı, Andy Warhol'un Brillo Kutuları eserinin, sanat eseri olarak kabul edilmeyen gerçek Brillo...