Etiket: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri

"Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri", 15 Mayıs 1919`da İzmir`in işgali üzerine Türkiye`nin çeşitli kent ve kasabalarında oluşturulan ve Milli Mücadele`nin ilk örgütsel çekirdeğini oluşturan sivil kuruluşlara verilen ad. 4 Eylül 1919`da toplanan Sivas Kongresi`nd...

İntibah Cemiyeti

İntibah Cemiyeti, 1918 yılının son günlerinde Kozan`da Ali Saib`in önderliğinde kurulmuş bir cemiyet. Bu cemiyetin kuruluşunda, eski Kozan Mebuslarından Ali Şadi ve Hüseyin Beyler, Baytar Müfettişi Muzaffer Bey, Yarımzade Ahmet Bey`in de dahil bulunduklar...

Milli Cemiyetler

1919-1923 yılları arasındaki Türk Kurtuluş Savaşı`nda milli varlığa yararlı cemiyetleri ihtiva eder.

Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti

Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti, 7 Mart 1919`da Kozan`ın işgali ile kurulan müdaafa cemiyeti.

Dokuz İlke

Dokuz Umde veya Dokuz İlke, Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin birinci döneminin çalışma süresi sona ermeden bir süre önce, 8 Nisan 1923'te yayımlamış olduğu bildiridir. Dokuz ilkenin yer aldığı ve genel program niteliğindeki bu bildiriye göre egemenlik ka...

Dokuz Umde

Dokuz Umde veya Dokuz İlke, Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin birinci döneminin çalışma süresi sona ermeden bir süre önce, 8 Nisan 1923'te yayımlamış olduğu bildiridir. Dokuz ilkenin yer aldığı ve genel program niteliğindeki bu bildiriye göre egemenlik ka...

Birinci Pozantı Kongresi

Birinci Pozantı Kongresi, 5 Ağustos 1920 tarihinde Pozantı`da büyük bir toplantı yapılmıştır. TBMM`nin var olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu toplantıda, Pozantı Adana`nın vilayet merkezi ilan edilmekle kalınmamış, aynı zamanda vali ve mülki amirleri...

9 Umde

Dokuz Umde veya Dokuz İlke, Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin birinci döneminin çalışma süresi sona ermeden bir süre önce, 8 Nisan 1923'te yayımlamış olduğu bildiridir. Dokuz ilkenin yer aldığı ve genel program niteliğindeki bu bildiriye göre egemenlik ka...

Amasya Protokolü

Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin istifası üzerine Padişah yeni hükümeti Tevfik Paşa'ya kurdurmak istedi. Tevfik Paşa kabul etmeyince 2 Ekim'de Ali Rıza Paşa Sadrazam olarak atandı. Ali Rıza Paşa, milliyetçilerin baskısının önemini biliyordu.