Etiket: Anadolu Selçuklu Devleti

Bahaeddin Veled

Bâhâeddin Veled, Mevlânâ'nın babası ve İslam dünyasının o dönemdeki en büyük bilginidir. Sultan-ı Ulema adı ile anılır.

Arslan Yabgu

Arslan (ارسلا) Bin Selçuk, Selçuklu hanedanının atası olan Selçuk`un büyük oğludur ``(ö. 423/1032)``. Anadolu Selçuklu Devleti`ni kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah`ın dedesidir.

Alâeddin Camii

Alâeddin Camii 1220 yılında Konya`da Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından aynı adı taşıyan tepe üzerinde (``Alâeddin Tepesi``) inşa ettirilmiş cami.

Ahilik teşkilatı

Ahilik teşkilatı, Osmanlı Devleti`nin kuruluş yıllarında ve daha sonrasında da devam etmiş bir sosyal kurumdur. Ahiliğin kurucusu olarak Ahi Evren bilinmektedir. Kırşehir de kabri bulunan Ahi Evran`ın kurduğu bu teşkilatla ilgili Ahilik geleneğinin unutul...

Şifaiye Medresesi

Şifaiye Medresesi 1217 yılında Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından Sivas`ta inşa ettirilmiş medrese. Bir darüşşifayı içeren bir külliye şeklinde yapılmıştır. I. İzzeddin Keykavus`un türbesi de külliyenin içindedir. Çifte Minar...

İlhanlı

İlhanlılar (İlhanlı) Devleti, (Farsça: ایلخانیان Īlkhāniyān veya ‏سلسله یلخانی‎ Silsilaye Īlḫānī) Cengiz Han'ın torunu Hülagû Han tarafından, merkezi Tebriz olmak üzere Azerbaycan'da kurulan Moğol devletidir (1256).

Üçüncü Haçlı seferi

Üçüncü Haçlı seferi (1189-1192) yılları arasında gerçekleşti. Selahaddin Eyyubi`nin 1187 yılında Kudüs`ü tekrar ele geçirmesi üzerine Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, 100.000 kişilik bir ordu ile Anadolu`ya girdi. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı...

Oğuz Boyları

Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı'na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyu.

Oğuz (boy)

Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı'na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyu.

Muhiddin Mesut Şah

Muhiddin Mesut Şah, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı II. Kılıç Arslan oğludur.

Melikşah (Anadolu Selçuklu)

Melikşah (Farsça: ملكشاه ) ya da Şahinşah Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarıdır. Anadolu Selçuklu Sultanı I.

Kılıç Arslan

Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu Devleti`nin aynı isimdeki 4 değişik hükümdarı anlamına gelebilir: