Etiket: Alt tür

Melanerpes erythrocephalus

Kızıl başlı ağaçkakan (Melanerpes erythrocephalus), Kuzey Amerika'da yaşayan küçük veya orta boyutlarda bir ağaçkakan türü. Erişkinler kırmızı bir baş ve boyun, siya bir arka ve kuyruk ile üç renkli olmasıyla dikkat çekicidir.

Limosa lapponica

Kıyı çamur çulluğu (Limosa lapponica), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Kızıl başlı ağaçkakan

Kızıl başlı ağaçkakan (Melanerpes erythrocephalus), Kuzey Amerika'da yaşayan küçük veya orta boyutlarda bir ağaçkakan türü. Erişkinler kırmızı bir baş ve boyun, siya bir arka ve kuyruk ile üç renkli olmasıyla dikkat çekicidir.

Kıyı çamur çulluğu

Kıyı çamur çulluğu (Limosa lapponica), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Küçük balaban

Küçük balaban (Ixobrychus minutus), balıkçılgiller (Ardeidae) familyasına ait bir kuş türü. Afrika, orta ve güney Avrupa, batı ve güney Asya ve Avustralya'da yayılış gösterirler.

Kül rengi balıkçıl

Gri balıkçıl (Ardea cinerea), balıkçılgiller (Ardeidae) familyasına ait bir kuş türü. Büyük bir kuş olup 90–100 cm uzunluğunda, 175–195 cm kanat açıklığı ve 1–2 kg ağırlığındadırlar.

Kolyeli büyük yağmurcunu

Kolyeli büyük yağmurcun (Charadrius hiaticula), yağmurcungiller familyasına ait bir kuş türüdür.

Kaya kekliği

Kaya kekliği (Alectoris graeca), sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü. Kuru, açık ve çoğunlukla tepelik ülkede yerleşik bir üreyendir.

Kara sumru

Kara sumru (Chlidonias niger), sumrugiller (Sternidae) familyasından bir kuş türü.

Kara başlı dikkuyruk

Kara başlı dikkuyruk (Oxyura jamaicensis), ördekgiller (Anatidae) familyasından küçük bir dikkuyruk türü.

Himantopus himantopus

Bayağı uzunbacak (Himantopus himantopus), kılıçgagagiller (Recurvirostridae) familyasından bir kuş türü. 33–36 cm büyüklüğündedirler.

Hazar sumrusu

Hazar sumrusu (Sterna caspia, önceden Hydroprogne caspia dır; syn. Hydroprogne tschegrava), sumrugiller (Sternidae) familyasından bir sumru türü.

Halkalı cılıbıt

Kolyeli büyük yağmurcun (Charadrius hiaticula), yağmurcungiller familyasına ait bir kuş türüdür.

Gri balıkçıl

Gri balıkçıl (Ardea cinerea), balıkçılgiller (Ardeidae) familyasına ait bir kuş türü. Büyük bir kuş olup 90–100 cm uzunluğunda, 175–195 cm kanat açıklığı ve 1–2 kg ağırlığındadırlar.

Gallinago solitaria

Yalnız bataklık çulluğu (Gallinago solitaria), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir su çulluğu türü.