Etiket: Alper Tunga

Saka İskit Devleti

Tarihteki Türk Devletleri

Karduk

Karduk kelimesi Babil ve Asur kaynaklarında Kardukh ülke daha doğrusu bölge adı olarak geçer. Cudi dağının arami ve ibranicedeki ismi olan gardi'den türediği tahmin edlilir.

Sakalar

Sakalar Orta Asya'da ve Doğu Avrupa'da yaşamış atlı göçebe bir İran halkıdır. Sakaların Türk halkı olduğuna dair iddialar bulunmaktadır.

Saka İskit Türk Devleti

Saka İskit Türk Devleti, doğu kaynaklarında Saka, batı kaynaklarında İskit olarak bilinen bu devlet, Avrasya'da kurulmuş ilk Türk devletidir.