Etiket: Alparslan

Tutuşiye Medresesi

Tutuşiye Medresesi, Bağdad`da Alparslan`ın oğlu Emir Tutuş için kölelerinden Humar Tigin tarafından 1090`da yaptırılan medrese. Zamanla harap olan medresenin yerine 1599`da Vezir Küçük Hasan Paşa Camii yapılmıştır.

Kolossai

Honaz: Denizli ilinin bir ilçesidir. İlçeye ismini vermiş olan Honaz Dağı (2,571 m) Ege Bölgesi'nin en yüksek dağıdır ve Honaz ilçesi bu dağın kuzey yamacına oturur.

Khones

Honaz: Denizli ilinin bir ilçesidir. İlçeye ismini vermiş olan Honaz Dağı (2,571 m) Ege Bölgesi'nin en yüksek dağıdır ve Honaz ilçesi bu dağın kuzey yamacına oturur.

IV. Romanos Diogenes

IV. Romanos Diogenes (Romen Diyojen olarak da bilinir), Malazgirt Savaşı`nda Bizans Ordularına komuta eden Bizans İmparatorudur. Malazgirt Savaşı`nda Bizans Ordusu Yenilmiş ve Romen Diojen Alparslan`a esir düşmüştür.

Honaz, Denizli

Honaz: Denizli ilinin bir ilçesidir. İlçeye ismini vermiş olan Honaz Dağı (2,571 m) Ege Bölgesi'nin en yüksek dağıdır ve Honaz ilçesi bu dağın kuzey yamacına oturur.

Honaz

Honaz: Denizli ilinin bir ilçesidir. İlçeye ismini vermiş olan Honaz Dağı (2,571 m) Ege Bölgesi'nin en yüksek dağıdır ve Honaz ilçesi bu dağın kuzey yamacına oturur.

Erzincan İli

Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde 39 02'- 40 05' kuzey enlemleri ile 38 16'- 40 45' doğu boylamları arasında yer alan, dokuz ilçeden oluşan bir ildir. Bunlar Refahiye, Kemah, Kemaliye, Tercan, Çayırlı, İliç, Otlukbeli ve Üzümlü'dü...

Erzincan (il)

Erzincan Doğu Anadolu Bölgesi`nde dokuz ilçeden oluşan bir ildir.

Doğankent, Giresun

Giresun ilinin bir ilçesidir. ==Tarihi==Alparslan `ın Malazgirt Zaferinden sonra (1071) bu bölge Selçuklular a, onlardan da Osmanlılar ın egemenliğine geçmiştir.

Doğankent

Doğankent, Giresun ilinin bir ilçesidir. İlçenin bilinen en eski ismi Kürtün-i zir, Manastırbükü ve Harşıt idi.

Devrek, Zonguldak

Devrek, Zonguldak ilinin bir ilçesidir.

Bitlis İli

Bitlis, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesinde Van Gölü'nün batısında bulunan bir ildir. İsmi Makedonya Kralı Büyük İskender’in, şehirdeki kaleyi yaptırttığı komutanlarından Bedlis’ten gelmektedir.

Bitlis (il)

Bitlis, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesinde Van Gölü'nün batısında bulunan bir ildir. İsmi Makedonya Kralı Büyük İskender’in, şehirdeki kaleyi yaptırttığı komutanlarından Bedlis’ten gelmektedir.

Beypazarı, Ankara

Beypazarı, İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara'ya bağlı bir ilçe. Ankara'nın 98 km.