Etiket: Akçe

Sabatayistler

Sabetaycılık, 17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan Sabetay Sevi'nin kurucusu olduğu, onu mesih kabul eden mistisizme ve Kabbala'ya dayanan inanç. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Sabetaycılık bir İslam mezhebi ya da tarikatı değildir ve İslam dü...

Resm-i ğanem

Ağnam Resmi veya Adet-i ağnam (diğer bilinen isimleriyle; Resm-i ğanem, Resm-i merâ, Koyun resmi ve Âdet-i zekât), Osmanlı İmparatorluğu'nda koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlardan alınan vergilerdir. Arapça ğanem kelimesinin çoğulu olan ağnam, koyun, ko...

Resm-i merâ

Ağnam Resmi veya Adet-i ağnam (diğer bilinen isimleriyle; Resm-i ğanem, Resm-i merâ, Koyun resmi ve Âdet-i zekât), Osmanlı İmparatorluğu'nda koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlardan alınan vergilerdir. Arapça ğanem kelimesinin çoğulu olan ağnam, koyun, ko...

Meamin

Sabetaycılık, 17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan Sabetay Sevi'nin kurucusu olduğu, onu mesih kabul eden mistisizme ve Kabbala'ya dayanan inanç. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Sabetaycılık bir İslam mezhebi ya da tarikatı değildir ve İslam dü...

Koyun resmi

Ağnam Resmi veya Adet-i ağnam (diğer bilinen isimleriyle; Resm-i ğanem, Resm-i merâ, Koyun resmi ve Âdet-i zekât), Osmanlı İmparatorluğu'nda koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlardan alınan vergilerdir. Arapça ğanem kelimesinin çoğulu olan ağnam, koyun, ko...

Koca Davut Paşa

Koca Davut Paşa (d. ? - ö.

Koca Davud Paşa

Koca Davut Paşa II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Kassam Defterleri

Osmanlı Devleti`nde her kadılıkta müstakil bir kassam defteri vardı. Vefat eden şehsın tereke

Kadılar

Kadılar - Aydın ilinin Çine ilçesine bağlı bir köy

Davut Paşa

Koca Davut Paşa (d. ? - ö.

Cedit Zolota

Eski gümüş paralardan birinin adı. III. Ahmet döneminde 90 akçeye tekabül derdi.

Cedit Osmanlı Kuruşu

Tuğralı Kuruş da denir. III. Ahmet döneminde 120 akçeye tekabül ederdi.

Avdedî

Sabetaycılık, 17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan Sabetay Sevi'nin kurucusu olduğu, onu mesih kabul eden mistisizme ve Kabbala'ya dayanan inanç. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Sabetaycılık bir İslam mezhebi ya da tarikatı değildir ve İslam dü...