Etiket: Ajax Operasyonu

1989 Devrimleri

1989 Devrimleri, Soğuk Savaş'ı fiilen bitiren, Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerini etkileyen devrim dalgasıdır. Birkaç ay içinde, Sovyet tarzı komunist rejimler iktidardan düşürülmüştür.

Üçüncü Çinhindi Savaşı

Üçüncü Çinhindi Savaşı, veya Çin-Vietnam Savaşı, 1979`da Çin ile Vietnam arasında yaşanan, kısa ama kanlı bir sınır savaşıdır.

Çin-Sovyet Ayrılığı

Çin-Sovyet Ayrılığı, Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında yaşanan ciddi bir diplomatik ayrılıktır. 1950`lerin sonunda başlamış, 1969`da zirveye ulaşmış ve farklı yollarla 1980`lerin sonuna kadar sürmüştür.

Soguk savas

Soğuk Savaş Yılları ; Doğu Bloku ülkeleri (Varşova Paktı) ile Batı İttifakı (NATO) arasında 1947'den 1991'e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir. Soğuk Savaş döneminde NATO, "Batı İttifakı" olarak da biliniyordu.

Romanya Devrimi

Romanya Devrimi, Aralık 1989`da Romanya devlet başkanı Komünist Nikolay Çavuşesku`nun iktidardan indirilmesi için halk tarafından gerçekleştirilen devrimdir.

II. Tayvan Boğazı Krizi

Bilgi Kutusu Savaş

I. Tayvan Boğazı Krizi

Bilgi Kutusu Savaş

Gladyo

Gladio (Türkçe: Kısa Kılıç), II. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'da gelecekte olması beklenen bir Varşova Paktı işgaline cephe gerisinde bir direniş başlatmak amacıyla İtalya'da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen kontrgerilla (stay-behind) operas...

Yumuşama (uluslararası politika)

Yumuşama, farklı ekonomik ve toplumsal sistemlere sahip ülkeler ya da ülke grupları arasında, son aşamada barış içinde bir arada yaşamayı öngören, yeterli sayıda şarta bağlanmış uzun süreli ve kapsamlı bir işbirliğine varacak, gerginliğin aşamalı ve bilin...

Süveyş Savaşı

Süveyş Krizi; Süveyş Savaşı ya da İkinci Arap-İsrail Savaşı olarak ta bilinir . (Arapça: أزمة السويس /‎ العدوان الثلاثي‎ Azmat al-Suways / al-ʻUdwān al-Thulāthī , “Süveyş Krizi” Fransızca: Crise du canal de Suez;İbranice: מבצע קדש‎ Mivtza' Kadesh "Kadeş O...

Sovyetlerin Dağılması

1991 yılı dünya tarihi için yeni bir dönüm noktası teşkil etti. Çünkü bu tarihten itibaren Avrupa ve Asya`nın siyasi haritası yeniden değişti. 1917`de temelleri atılan ve 1922`de kurulan Sovyetler Birliği ortadan kalktı ve yerini, geleceği henüz belli olm...