Etiket: Ahmed Vefik Paşa

Kamusı türki

Kamûs-ı Türkî, Şemseddin Sami tarafından yazılıp, ilk baskısı 1901 tarihinde İkdam gazetesi tarafından yapılan Türkçe sözlük. Kamûs-ı Türkî, adında "Türk" kelimesi geçen ilk Türkçeden Türkçeye sözlüktür.

İbrahim Ethem Paşa

İbrahim Edhem Paşa (d. 1818 - ö.

İbrahim Edhem Paşa

İbrahim Edhem Paşa (d. 1818 - ö.

Tunuslu Hayrettin Paşa

Tunuslu Hayrettin Paşa (Osmanlıca: تونسلى حيرالدين پاشا) (d. 1823 Kafkasya; ö.

Tercüman-ı Ahvâl (gazete)

Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul`da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel Türkçe gazetedir.

Tercüman-ı Ahvâl

Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. 22 Ekim 1860'ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarıldı.

Mehmet Yakup

Güllü Agop olarak tanınan Agop Vartovyan (1840, İstanbul - 1902, İstanbul), Osmanlı dönemi tiyatro oyuncusu ve yönetmeni ve Türk tiyatrosunun kurucularındandır. Oyunculuğundan ziyade kurduğu ve yönettiği tiyatro toplulukları ile başarı kazanan bir sanatçı...

Mehmet Sadık Paşa

Mehmet Sadık Paşa (Karavezir) (1825-1901), Osmanlı Devletinin son yıllarında hükümette nazırlık, valilik ve sadrazamlık görevlerinde bulunmuş bir devlet adamıdır. Şubat 1869-Ağustos 1870 tarihleri arasında Maliye nazırı, Ağustos-Ekim 1870 tarihleri arasın...

Mehmet Esat Saffet Paşa

Mehmed Esat Safvet Paşa (d. 1814 - ö.

Mehmed Yakup

Güllü Agop olarak tanınan Agop Vartovyan (1840, İstanbul - 1902, İstanbul), Osmanlı dönemi tiyatro oyuncusu ve yönetmeni ve Türk tiyatrosunun kurucularındandır. Oyunculuğundan ziyade kurduğu ve yönettiği tiyatro toplulukları ile başarı kazanan bir sanatçı...

Mehmed Sadık Paşa

Mehmet Sadık Paşa, II. Abdülhamit saltanatında 18 Nisan 1878 - 28 Mayıs 1878 tarihleri arasında bir ay on gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ondan önce de 1870-72 arasında Aydın (İzmir) valiliği yapmıştır.

Mehmed Esad Saffet Paşa

Mahmut Esat Saffet Paşa II. Abdülhamit saltanatında 4 Haziran 1878 - 4 Aralık 1878 tarihleri arasında altı ay sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Mahmut Esat Saffet Paşa

Mehmed Esat Safvet Paşa (d. 1814 - ö.

Kamûs-ı Türkî

Kamûs-ı Türkî Şemseddin Sami tarafından yazılıp, ilk baskısı 1901 tarihinde İkdam gazetesi tarafından yapılan Türkçe sözlük.