Etiket: Ahmed Hamdi Paşa

İbrahim Ethem Paşa

İbrahim Edhem Paşa (d. 1818 - ö.

İbrahim Edhem Paşa

İbrahim Edhem Paşa (d. 1818 - ö.

Tunuslu Hayrettin Paşa

Tunuslu Hayrettin Paşa (Osmanlıca: تونسلى حيرالدين پاشا) (d. 1823 Kafkasya; ö.

Mehmet Sadık Paşa

Mehmet Sadık Paşa (Karavezir) (1825-1901), Osmanlı Devletinin son yıllarında hükümette nazırlık, valilik ve sadrazamlık görevlerinde bulunmuş bir devlet adamıdır. Şubat 1869-Ağustos 1870 tarihleri arasında Maliye nazırı, Ağustos-Ekim 1870 tarihleri arasın...

Mehmet Esat Saffet Paşa

Mehmed Esat Safvet Paşa (d. 1814 - ö.

Mehmed Sadık Paşa

Mehmet Sadık Paşa, II. Abdülhamit saltanatında 18 Nisan 1878 - 28 Mayıs 1878 tarihleri arasında bir ay on gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ondan önce de 1870-72 arasında Aydın (İzmir) valiliği yapmıştır.

Mehmed Esad Saffet Paşa

Mahmut Esat Saffet Paşa II. Abdülhamit saltanatında 4 Haziran 1878 - 4 Aralık 1878 tarihleri arasında altı ay sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Mahmut Esat Saffet Paşa

Mehmed Esat Safvet Paşa (d. 1814 - ö.

Ahmet Hamdi Paşa

Ahmet Hamdi Paşa (d. 1826- ö.

Ahmet Arifi Paşa

Ahmed Arifi Paşa (d. 1819 - ö.

Ahmed Arifi Paşa

Ahmet Arifi Paşa II. Abdülhamit saltanatında 29 Temmuz 1879 - 18 Ekim 1879 tarihleri arasında iki ay yirmi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Vezirlik

Sadrazam ya da Vezîr-i Âzam, (Osmanlıca: صدر اعظم‎, وزیر اعظم‎) Osmanlı Devleti döneminde padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki görevliye verilen isimdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde sâdece "vezir" unvânı kullanılmaktaydı.

veziriazam

Sadrazam ya da Vezîr-i Âzam, (Osmanlıca: صدر اعظم‎, وزیر اعظم‎) Osmanlı Devleti döneminde padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki görevliye verilen isimdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde sâdece "vezir" unvânı kullanılmaktaydı.

sadrazam

Sadrazam, VEZİR-İ AZAM da denir. Osmanlı Devleti'nde bugünkü başbakan durumunda olan vezir-i azama verilen isim, padişahın vekili olarak görev yapar ve onun altın mührünü taşırdı. Divana başkanlık eder, padişah sefere katılmıyorsa ordunun başına geçer, bu...

vezir

Sadrazam ya da Vezir-i Azam Osmanlı döneminde padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki görevliye verilen isimdi.