Etiket: Abdurrahman Nurettin Paşa

Müşir Kâzım Paşa

Müşir Kazım Paşa, II. Abdülhamit devrinin ordu kumandanlarından olup, devrinin en uzun süre yaşamış mareşalidir.

Rahmi Arslan

Evrenoszade Rahmi Bey (Soyadı Kanunu sonrasında Rahmi Arslan; kanun öncesinde Rahmi Evrenos olarak da anılmıştır) (1874, Selanik - 1947), I. Dünya Savaşı döneminde başarılı bir İzmir Valiliği görevi yürütmüş Osmanlı devlet adamıdır.

Müşir Kazım Paşa

Müşir Kazım Paşa (d. 1855, Sakız Adası - ö.

Mustafa Süreyya Paşa

Mustafa Süreyya Paşa, Osmanlı Devleti`nin son dönemlerinde çeşitli valilik görevlerinde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır.

Mehmet Sadık Paşa

Mehmet Sadık Paşa (Karavezir) (1825-1901), Osmanlı Devletinin son yıllarında hükümette nazırlık, valilik ve sadrazamlık görevlerinde bulunmuş bir devlet adamıdır. Şubat 1869-Ağustos 1870 tarihleri arasında Maliye nazırı, Ağustos-Ekim 1870 tarihleri arasın...

Mehmed Sadık Paşa

Mehmet Sadık Paşa, II. Abdülhamit saltanatında 18 Nisan 1878 - 28 Mayıs 1878 tarihleri arasında bir ay on gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ondan önce de 1870-72 arasında Aydın (İzmir) valiliği yapmıştır.

Hüseyin Nazım Paşa

Hüseyin Nazım Paşa (1854, İstanbul - ? İstanbul), Osmanlı Devleti`nin son dönemlerinde valilik mevkilerinde bulunmuş, ayrıca yazarlık ve gazetecilik yönü de bulunan bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hacı Naşit Paşa

Hacı Naşit Paşa, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde üst düzey bürokraside çeşitli görevlerde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. 7 Haziran 1874 - 25 Eylül 1875 tarihleri arasında Kastamonu, 1883-1885 yılları arasında İzmir (Aydın) valiliği yapmıştır.

Evrenoszade Rahmi Arslan

Mustafa Rahmi Arslan veya Evrenoszade Rahmi Bey (d. 28 Haziran 1874 - ö.

Evrenosoğlu Rahmi Arslan

Mustafa Rahmi Arslan veya Evrenoszade Rahmi Bey (d. 28 Haziran 1874 - ö.

Abdurrahman Paşa

Abdurrahman Nurettin Paşa (Osmanlıca: عبدالرحمن نور الدين پاشا‎; (d. 1833, Kütahya - ö.

Abdurrahman Nureddin Paşa

Abdurrahman Nurettin Paşa (1833, Kütahya - 1912, İstanbul), II. Abdülhamit saltanatında 2 Mayıs 1882 - 12 Temmuz 1882 tarihleri arasında iki ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.