Etiket: 1924 Anayasası

Atatük'ün ilkeleri

Atatürk İlkeleri, Türkiye'nin çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri'ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir. Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye'yi çağdaş uygarlık düze...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, 1960 darbesinden sonra askeri cunta tarafindan 1961 Anayasası`yla kurulmuştur. Amaçlanan ve umulan, Anayasa Mahkemesi`nin Anayasa`da yazılı temel hak ve özgürlükleri koruması ve TBMM`nin yapabileceği yanlışlara karşı ülkeyi korumasıdır....

Millî Birlik Komitesi

Milli Birlik Komitesi, 27 Mayıs 1960 (Cuma) günü, Demokrat Parti `yi devirerek siyasi iktidarı ele alan ve başlarında Orgeneral Cemal Gürsel, Korgeneral Cemal Madanoğlu Kurmay Albay Alparslan Türkeş`in bulunduğu Türk Silâhlı Kuvvetleri`ne mensup 38 kişili...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961)

1960 hükümet darbesinden sonra hazırlanarak 9 Temmuz 1961'de kabul edilen 1961 Anayasası olarak bilinen anayasa değişikliği, 1924 Anayasası'nı yürürlükten kaldırmıştır. 1961 Anayasası, genç subayların yaptığı 27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından, 37 yıl...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1924)

20 Nisan 1924`te yürürlüğe giren 1924 Anayasası 1921 Anayasası`nı yürürlükten kaldırmıştır. Birkaç önemli değişiklikle (Altı ilkenin eklenmesi, devletin dininin İslam olduğuna dair ibarenin kaldırılması ve kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının...