Etiket: 1811

Tetraogallus caucasicus

Kafkas kekliği (Tetraogallus caucasicus), sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü.

Kamloops, Britanya Kolumbiyası

Kamloops, Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyâletinin orta kesiminde yer alan bir şehirdir. Kent merkezinde 77.281, çevresiyle birlikte ise 86.491 nüfusa sahiptir.

Kafkas kekliği

Kafkas kekliği (Tetraogallus caucasicus), sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü.

Ali Muhiddin Hacı Bekir (Şirket)

Ali Muhiddin Hacı Bekir, 1777 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin hâlâ faaliyetini sürdüren en eski özel kuruluşu olan İstanbul'daki şekerci. Kastamonu'nun Araç ilçesinden İstanbul'a gelerek 1777 yılında Bahçekapı'da açtığı küçük şekerci dükkânında lokum, aki...

Avogadro yasası

Avogadro yasası (Avogadro hipotezi olarak da bilinir), Amedeo Avogadro'nun 1811'de bulduğu bir gaz yasasıdır. Bu yasa, eşit hacimdeki gazların; eşit sıcaklık ve eşit basınçta aynı sayıda parçacık ya da molekül sayısına sahip olduğunu öne sürer.

Asya yaban köpeği

Asya yaban köpeği (Cuon alpinus), Kızıl köpek olarak da bilinir, köpekgiller (Canidae) familyasından Asyada yaygın olan bir yaban köpeği türü. Köpekgiller familyasında kurt ve Afrika yaban köpeği gibi büyük sürüler oluşturup, sürü halinde ava çıkan üç tür...

Yarımada Savaşı

Bilgi Kutusu Savaş

Yanbu Savaşı

Bilgi Kutusu Savaş