Etiket: 1782

Filokalya

Filokalya; Yunanca'da "İyi şeylerin sevgisi" anlamına gelen Doğu Ortodoksluğunun mistik İsihazm geleneğine ait ruhsal önderlere ve keşişlere ait metinler kolleksiyonu. Filokalya'da yer alan yazılar M.S.

Bitkiler ışıkta glikoz sentezlerler

Fotosentez ya da ışılbileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Bu yolla besin üreten canlıların tümüne fotosentetik organizmalar denir ve bunların büyük bir çoğunluğunu bitk...

Şili flamingosu

Şili flamingosu (Phoenicopterus chilensis), flamingogiller (Phoenicopteridae) familyasından Güney Amerika'da Andlar'ın tropik ve sub-tropik enlemlerinde görülen bir flamingo türü.

Şili flamanı

Şili flamingosu (Phoenicopterus chilensis), flamingogiller (Phoenicopteridae) familyasından Güney Amerika'da Andlar'ın tropik ve sub-tropik enlemlerinde görülen bir flamingo türü.

Zand hanedanı

Zend Hanedanı, 1750-1794 yılları arasında orta ve güney İran'ı yönetmiştir. Hanedan, Luristan'da Nadir Şah Afşar tarafından doğu İran'a sürülmüş fakat onun ölümünden sonra tekrar geri gelmiş bir boy olan Lurlar ya da Leklerin Zend aşiretinin başkanı Kerim...

X. Charles

Fransa hükümdarları

Vikunyalar

Vikunya (Vicugna vicugna), devegiller (Camelidae) familyasından Vicugna cinsinden bir memeli türü.

Vicunya

Vikunya (Vicugna vicugna), devegiller (Camelidae) familyasından Vicugna cinsinden bir memeli türü.

Vicugna vicugna

Vikunya (Vicugna vicugna), devegiller (Camelidae) familyasından Vicugna cinsinden bir memeli türü.

Pseudalopex culpaeus

And tilkisi (Pseudalopex culpaeus), And çakalı, Ateş Toprakları tilkisi, Macellan tilkisi, Culpeo, Culpeo tilki veya Patagonya tilkisi olarak da bilinir, yeleli kurtdan sonra Güney Amerika'nın en büyük yaban köpeği türü.

Phoenicopterus chilensis

Şili flamingosu (Phoenicopterus chilensis), flamingogiller (Phoenicopteridae) familyasından Güney Amerika'da Andlar'ın tropik ve sub-tropik enlemlerinde görülen bir flamingo türü.

Oncifelis guigna

Şili orman kedisi (Leopardus guigna), kedigiller (Felidae) familyasından Güney Amerika'ya özgü bir tür.